Polityka Spójności zależy od nas

Od 10 stycznia trwają konsultacje dotyczące kształtu polityki spójności po 2020 roku. Ich celem jest zebranie opinii, jak optymalnie wykorzystać każde euro z budżetu UE.

Zachęcamy wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na kształt budżetu Unii po 2020 roku do udziału w konsultacjach i wypełnienia ankiet.  

Ankieta dostępna jest w języku polskim.

Do wypełnienaia pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner

Konsultacje potrwają do 8 marca br.

Po zakończeniu konsultacji, Komisja Europejska podsumuje odpowiedzi i jeszcze w 2018 r. przedstawi propozycje na temat programów finansowych po 2020 r.  

Programy zostaną opracowane tak, by umożliwić UE realizację jej celów w najważniejszych sprawach, w których może osiągnąć więcej niż państwa członkowskie działające pojedynczo. Wymaga to opinii nt. działań, które się dobrze sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można realizować w przyszłości. Niniejsze konsultacje są etapem opracowania tych propozycji.

Równolegle Komisja rozpoczyna szereg innych konsultacji publicznych na temat przyszłych funduszy UE w obszarach: spójność; inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek; migracja; bezpieczeństwo; infrastruktura strategiczna; wartości i mobilność.