Polskie regiony jednym głosem o przyszłości polityki spójności

Polityka Spójności jako narzędzie niwelowania dysproporcji rozwojowych między regionami jest gwarantem pełnej realizacji idei wspólnego rynku oraz fundamentem konkurencyjności UE. Kontynuacji tak rozumianej Polityki Spójności, obejmującej wszystkie europejskie regiony, oczekują polskie województwa, które pod koniec listopada br. przyjęły Stanowisko w tej istotnej dla przyszłości całej UE sprawie.

Prezentacja Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w sprawie Polityki Spójności po roku 2020 odbyła się 7 grudnia br. w Brukseli podczas 120. sesji plenarnej Komitetu Regionów.

Reprezentujący polskie regiony Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezes Zarządu Związku Województw RP i Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wiceprzewodniczący Komitetu Regionów oraz Przewodniczący polskiej delegacji w Komitecie Regionów, przekazali Stanowisko Michaelowi Schneiderowi, który odpowiada za przygotowanie projektu opinii Komitetu Regionów w tej sprawie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie polskiej delegacji reprezentujący ZWRP.

Polskie regiony – formułując swój pogląd na temat roli Polityki Spójności – chcą w aktywny sposób kreować kierunki debaty europejskiej na temat przyszłości tej polityki. Debaty, która nabiera tempa.

- Głos polskich regionów na temat przyszłości Polityki Spójności jest tym bardziej uzasadniony, że dysponują one znaczącym doświadczeniem oraz sukcesami w zarządzaniu środkami Polityki Spójności o dużej skali, wnosząc niepodważalny i wymierny wkład w realizację celów tej polityki – mówił w Komitecie Regionów marszałek Geblewicz. –  Od 2007 roku nasze regiony samodzielnie zarządzają środkami w wysokości blisko 50 mld EUR w ramach regionalnych programów operacyjnych. I w Polityce Spójności widzą kluczową politykę rozwojową Unii Europejskiej, którą należy utrzymać.
- W Polityce Spójności należy dopatrywać się także narzędzia utrwalania tożsamości europejskiej – wskazywał marszałek Woźniak otwierając spotkanie. – Dziś, jako jedyna polityka unijna, dostarcza ona wymiernych korzyści wszystkim mieszkańcom Unii. Korzyści, które są odczuwalne na poziomie lokalnych wspólnot.

Stanowisko kompleksowo traktuje wątki związane z rolą i celami Polityki Spójności. Wskazuje na potrzebę jej gotowości na nowe wyzwania, związane choćby z migracjami i trendami demograficznymi. Jednocześnie podkreśla ono konieczność powiązania Polityki Spójności ze strategicznymi kierunkami rozwoju UE, przy zachowaniu jej ukierunkowania terytorialnego. Polskie regiony opowiadają się co najmniej za utrzymaniem dotychczasowego budżetu Polityki Spójności, a także za zwiększeniem jego elastyczności. Koncentracji tematycznej Polityki Spójności musi towarzyszyć jej zdecydowanie skuteczniejsza koordynacja z innymi politykami UE, a także wykorzystanie zróżnicowanych form wsparcia dostosowanych do specyfiki regionów. Polityka Spójności musi być także jeszcze bliżej obywatela.

Polskie regiony swoje Stanowisko ws. Polityki Spójności – poza Komitetem Regionów – skierowały do innych instytucji europejskich: Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, a także do stowarzyszeń regionów z innych krajów UE oraz polskiego rządu.