W dniach 12-13 grudnia b.r. w Luksemburgu odbędzie się organizowana przez Luksembursko-Polską Izbą Handlową, pod auspicjami ambasad obu krajów, Polsko-Luksemburska Konferencja Biznesu (więcej informacji w załączeniu), ukierunkowana na rozwój polskich start-upów z branży FinTech i RegTech (zaproszenia prześlemy w późniejszym terminie).
W ramach Konferencji okazję do zaprezentowania się uzyska 10 wyselekcjonowanych, aktywnych w branży finansowej start-upów, z których trzem przyznana zostanie następnie nagroda za najlepiej zrealizowaną inicjatywę innowacyjną.
Wypełnione wg załączonego wzoru wnioski (Factsheet start-up selection) kandydaci powinni skierować na adres info@lpcc.lu do 30.09. Spośród przedstawionych zgłoszeń, specjalna komisja do 31.10 wybierze firmy, które zostaną zaproszone do udziału w Konferencji; dzięki zaangażowaniu sponsorów organizator pokrywa koszty transportu i zakwaterowania w wysokości 500 € dla każdego z uczestników.
Z uwagi na niezwykle silną pozycję Luksemburga w obszarze aktywności gospodarczej dotyczącej rynków kapitałowych i szeroko pojętego zarządzania aktywami, jak również sprzyjające innowacyjności i internacjonalizacji lokalne środowisko biznesowe wyrażamy nadzieję, że ta inicjatywa nie tylko spotka się z zainteresowaniem polskich przedsiębiorców, ale przyniesie im również długofalowe korzyści.

 

Informacja zamieszczona na prośbę Ambasady RP w Wielkim Księstwie Luksemburga

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
163.74 KB
application/pdf
149.31 KB