Półtora miliona na docieplenie budynków i wymianę pieców
Docieplenie i wymiana pieców w 25 budynkach jednorodzinnych – takie są założenie projektu termomodernizacji w gminie Polanów, na który Województwo Zachodniopomorskie przeznaczyło 1,498 mln złotych. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Tomasz Sobieraj i burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski. Dobre wiadomości i pieniądze na inwestycję dotarły też Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
 
Termomodernizacja budynków w gminie Polanów to kolejny projekt realizowany w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Samorządy lokalne składały wnioski o dofinansowanie z RPO WZ, a po przyznaniu środków (w drodze konkursu) mieszkańcy poszczególnych gmin składają uproszczone wnioski o pomoc finansową. Dotychczas podpisano 22 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 30 804 090,00 zł.

W poniedziałek w Urzędzie Miejskim w Polanowie wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj, burmistrz Grzegorz Lipski i skarbnik gminy Marta Kleinszmid podpisali dokumenty dot. projektu „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów”. Jego koszt to 1 497 875 zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wynosi 100 procent.
 
Przewiduje się termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła 25 budynków jednorodzinnych. Zakres prac budowlanych może obejmować izolację cieplną ścian w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację stropu i podłogi (w tym dachu) oraz likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe). Nie jest możliwe przeprowadzenie samej termomodernizacji budynku bez likwidacji źródła ciepła.
 
O wsparcie w ramach projektu ubiegać można się w Urzędzie Gminy Polanów. Wnioski składać mogą osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości znajdującej się w obrębie gminy Polanów. W budynkach zgłaszanych do objęcia wsparciem nie może być prowadzona działalność gospodarcza.
 
Granty w ramach projektu przyznawane będą ryczałtowo w zależności od zakresu wykonanych prac:
  • 50 tys. zł będzie można uzyskać na wykonanie  pełnej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła;
  • 25 tys. zł na wykonanie częściowej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła.

O otrzymaniu grantu decyduje kolejność poprawnie wypełnionych wniosków.

 
Realizacja projektu poprzez ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz środowiska naturalnego na terenie gminy Polanów.
Projekt „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów” jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15.  Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy RPO WZ 2014–2020.
 
To nie koniec dobrych wiadomości dla mieszkańców Polanowa. Samorząd Województwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne) przyznał środki na przebudowę dachu Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Koszty remontu budynku to ponad 330 tys. zł. Wsparcie z PROW wyniesie 167 tys. zł.