W sześciu miejscach w regionie mieszkanki i mieszkańcy Pomorza Zachodniego otrzymają pomoc  psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej. Wsparcie dostępne będzie też mobilnie – w miejscu zdarzenia bądź zamieszkania. Drugie Regionalne Centrum Kryzysowe na Pomorzu Zachodnim oficjalnie otwarte. Działa przy ul. Wojska Polskiego 27 w Świdwinie.
 
W Regionalnych Centrach Kryzysowych osoby, które doświadczyły nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły, otrzymają odpowiednie wsparcie. Sytuację taką może spowodować poważny wypadek samochodowy, nagła strata bliskiej osoby, ciężka choroba, pożar, bankructwo firmy. Udzielona w odpowiednim czasie pomoc psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej w wielu przypadkach zapobiega poważnym chorobom i zaburzeniom psychicznym.  W poniedziałek, 27 września oficjalnie został otwarty  punkt w Świdwinie. W spotkaniu władze regionu reprezentował członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Dorota Rybarska-Jarosz.
 
– Regionalne Pogotowie Kryzysowe ma zapobiegać poważniejszym kryzysom. W praktyce to pomoc psychologiczna na wyciągnięcie ręki, bez skierowania, która ma zapewnić najpotrzebniejsze wsparcie – tłumaczy Członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek.
 
Punkt w Świdwinie działa od kilku miesięcy, choć dopiero od września w wyremontowanych pomieszczeniach przy ul. Wojska Polskiego. Do tej pory RCK w Świdwinie udzielił wsparcia ponad 140 osobom. Były to wizyty stacjonarne, wizyty mobilnego zespołu oraz poradnictwo telefoniczne. Kadra liczy 10 osób. To m.in.: psycholog, pedagog, terapeuta środowiskowy, specjalista interwencji kryzysowej i pracownicy socjalni.
 
W ramach projektu i pracy w RCK-ach zaplanowano też  animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami i tematycznymi. Organizowane są też szkolenia i tematyczne warsztaty  dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, edukacja, służba zdrowia, sądownictwo, policja) oraz dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego.
 
RCK w Świdwinie  działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 przy ul. W. Polskiego 27 (parter). Kontakt telefoniczny:531-572-825. Koordynatorem projektu jest Mirosław Woźniak (rck@pcprpolczynzdroj.pl).

Regionalne Centra Kryzysowe są częścią większego projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” realizowanego przez ROPS Urzędu Marszałkowskiego (lider) wspólnie z sześcioma powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Stargardzkim, Świdwińskim, Wałeckim. Działają także w: Kołobrzegu, Drawsku Pomorskim,  Myśliborzu, Stargardzie i Wałczu.
 
Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.