Powiat Świdwiński zmodernizuje drogi za unijne fundusze

Przebudowę ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego, łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych i lepsze skomunikowanie z drogami wylotowymi do Szczecina czy Koszalina - takie mają być efekty transportowych zmian w Świdwinie. Projekt będzie wsparty przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WZ 2014-2020. Podpisanie umowy z udziałem członka Zarządu Województwa Ryszrada Mićki, starosty świdwińskiego Mirosława Majki i wicestarosty Zdzisława Pawelca odbyło się w czwartek, 28 grudnia 2017 roku w Świdwinie.

Modernizacja obejmie ulice Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego.

- Wartość tej inwestycji pokazuje skalę działań i potrzebę jego realizacji. To był jeden z argumentów, które przekonały Urząd Marszałkowski do wsparcia inwestycji - przekonywał członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko.

Na drogach wykonana będzie nowa nawierzchnia, jak i przebudowane zostaną chodniki. Dodatkowo powstanie rondo o trzech wlotach, kanalizacja deszczowa, a także zatoka autobusowa, peron i miejsca postojowe.

- Zastosowane rozwiązanie ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym, poprawić dojazd do miejscowości Psary i terenów inwestycyjnych, a przede wszystkim polepszyć skomunikowanie Świdwina z trasami wylotowymi w kierunku Drawska Pomorskiego, Wałcza, Kołobrzegu, Koszalina  czy Szczecina - tłumaczył starosta świdwiński Mirosław Majka.

Koszt drogowej inwestycji wyniesie ponad 7 mln zł. Prace trwać będą od kwietnia do października 2018 roku. Urząd Marszałkowski wesprze inwestycję funduszami unijnymi w wysokości prawie 3 mln zł.

Projekt będzie realizowany w ramach 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważony transport”, działanie 5.4. „Budowa i przebudowa dróg powiatowych”.