- Realnie ruszamy z Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 -  mówił podczas pierwszego spotkania informacyjnego w Świnoujściu marszałek województwa Olgierd Geblewicz. W trakcie konferencji eksperci z Urzędu Marszałkowskiego oraz ze szczecińskiego WUP-u i WFOŚiGW przedstawili najważniejsze założenia programu oraz szczegółowo omówili harmonogram tegorocznych naborów. Spotkanie, które odbyło się w poniedziałek, 10 sierpnia 2015 r., skierowane było do samorządowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Konferencja w Świnoujściu rozpoczęła cykl spotkań informacyjnych w regionie dotyczących możliwości pozyskania środków z RPO 2014-2020. Spotkania te to świetna okazja dla przedsiębiorców i instytucji, które mogą w jednym miejscu porozmawiać z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz instytucji wdrażających Regionalny Program – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.  Eksperci podczas spotkania skupili się na pokazaniu nowych instrumentów RPO, a także przedstawili tegoroczne nabory konkursowe. Dodatkowo przed Miejskim Domem Kultury w Świnoujściu działała specjalna strefa informacyjna, w której można było uzyskać wszelakie informacje od konsultantów Punktu Informacji o Funduszach Europejskich.

- Realnie ruszamy z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Budżet programu to 1,6 mld euro, czyli prawie 6,7 mld zł. Aby te pieniądze były jak najlepiej zainwestowane w Pomorze Zachodnie, musimy wymieniać się uwagami i rozmawiać. Należy pamiętać, że Regionalny Program jest przez nas cały czas kształtowany i w ramach renegocjacji będziemy zgłaszać uwagi do Komisji Europejskiej -  mówił podczas spotkania marszałek Olgierd Geblewicz. - O jakości całego Programu Regionalnego decydują także małe projekty realizowane przez przedsiębiorców i stowarzyszenia, dlatego tak ważny jest ich udział w procesie konsultacji – dodał marszałek i zaznaczył, że w nowej perspektywie będziemy mieli regionalnie większy wpływ na dystrybucję pieniędzy ze środków europejskich.

Program Regionalny - fakty i liczby

Świnoujście gospodarzem pierwszego spotkania
- Nie rozpoczynamy wszystkiego od nowa, a kontynuujemy działania podjęte w latach 2007-2013. Jestem przekonany, że wiedza, zdobyte doświadczenie i dobra współpraca z Samorządem Województwa przełożą się na  jeszcze lepsze wykorzystanie środków w nowej perspektywie – mówił podczas spotkania prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Miasto może  pochwalić się 27 inwestycjami o łącznej wartości 113 milionów zł , które powstały z pomocą środków unijnych. To m.in. baza z nowoczesnymi autobusami, 40-hektarowy park zdrojowy dla turystów, lubiany przez mieszkańców zrewitalizowany park  Chopina, Basen Północny z setkami cumujących jachtów, nowe centrum informacji turystycznej czy amfiteatr, na którego deskach goszczą największe gwiazdy.

Co nas czeka w nowej perspektywie?
Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego  to 1,6 mld euro, czyli prawie 6,7 mld zł. Na tę kwotę składają się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1150 milionów euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (450 milionów euro).

Ważne instytucje w RPO WZ
-  W nowej perspektywie finansowej WFOŚiGW w Szczecinie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla wybranych działań ukierunkowanych na dofinansowanie projektów środowiskowych. Są to  trzy osie priorytetowe: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska i adaptacja  do  zmian klimatu oraz naturalne otoczenie człowieka – mówił podczas spotkania dyrektor instytucji Jacek Chrzanowski. Naborów konkursowych ogłoszonych przez WFOŚiGW należy spodziewać się już w październiku.

Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełni rolę instytucji pośredniczącej w ramach osi priorytetowych: rynek pracy, włączenie społeczne oraz edukacja. Dyrektor Andrzej Przewoda przedstawił harmonogram naboru i pokrótce omówił możliwości pozyskania wsparcia w tej  perspektywie. – Dwa bardzo ważne działania, które pojawią się po raz pierwszy to możliwość finansowania opieki dla najmłodszych, czyli dzieci do lat 3, tak by osoby, które zajmują się dzieckiem mogły powrócić na rynek pracy. Takiego działania finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie żłobka jeszcze nie było. Drugie działanie związane jest z kompleksową profilaktyką zdrowotną i likwidacją tych czynników, które negatywnie wpływają na rynek pracy – mówił dyrektor Przewoda.

Spotkanie zakończyło się wystąpieniem Andrzeja Lebdowicza, prezesa Północnej Izby Gospodarczej w Świnoujściu.

Kolejne spotkanie z cyklu odbędzie się 13 sierpnia 2015 r. w Goleniowie.