– Tym razem przy podziale pieniędzy unijnych Polska zdecydowała się na bardzo wielką decentralizację środków. To rozwiązanie jest korzystniejsze dla regionów – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz, który w czwartek, 13 sierpnia 2015 r., spotkał się w Goleniowie z samorządowcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami NGO’s. Rozmawiano o możliwościach pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020. Dodatkowo dla mieszkańców powiatów goleniowskiego oraz łobeskiego została uruchomiona specjalna strefa informacyjna, w której dyżurowali m.in konsultanci Punktu Informacji o Funduszach Europejskich i Biura Prosument.

Po konferencji w Świnoujściu (10 bm.), drugie spotkanie dotyczące możliwości pozyskania wsparcia z nowego RPO 2014-2020 odbyło się w Goleniowie. To świetna okazja do rozmów z ekspertami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (instytucja zarządzająca RPO), jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie (są to instytucje wdrażające program).

 

– Tym razem przy podziale pieniędzy unijnych Polska zdecydowała się na bardzo wielką decentralizację środków. To zdecydowanie korzystniejsze dla regionów. Budżet Regionalnego Programu to 1,6 mld euro, czyli prawie 6,7 mld zł. To dużo środków, które powinny być dobrze wykorzystane. Nie chodzi o same wydanie pieniędzy, ale o mądre inwestowanie – podkreślał marszałek Olgierd Geblewicz.

 

Program Regionalny - fakty i liczby

Regionalny Program Operacyjny WZ oparty jest na trzech filarach – gospodarczym, infrastrukturalnym i społecznym. – Są to naczynia połączone. Musimy w te obszary równomiernie inwestować. Zgodnie z tym podziałem stworzyliśmy dedykowane osie, tak by równomiernie podzielić środki – mówił marszałek Geblewicz, który także odniósł się do zintegrowanych inwestycji terytorialnych. To nowe narzędzie współpracy pomiędzy samorządami. – Dzięki ZIT-om ośrodki aglomeracyjne będą lepiej połączone. ZIT-y obejmują dwa najważniejsze ośrodki: Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny.  Pozostałe powiaty i grupy samorządów otrzymały propozycje na opracowanie własnego pomysłu. Czy kontrakty samorządowe powiodą się zależy głównie od tego, jakie pomysły zostaną zgłoszone – dodaje marszałek.

Natomiast o dofinansowaniu projektów środowiskowych mówił podczas spotkania dyrektor WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski. Podmiot ten w  nowej perspektywie finansowej pełni rolę instytucji pośredniczącej dla wybranych działań ukierunkowanych na dofinansowanie projektów środowiskowych. Są to  trzy osie priorytetowe: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska i adaptacja  do  zmian klimatu oraz naturalne otoczenie człowieka. Natomiast dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda przedstawił harmonogram naborów konkursowych w ramach osi priorytetowych: rynek pracy, włączenie społeczne oraz edukacja.

Dodatkowo w specjalnej strefie informacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, która stanęła przed Urzędem Gminy i Miasta Goleniów, na pytania o nowej perspektywie finansowej odpowiadali przedstawiciele Punktu Informacji o Funduszach Europejskich, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Biura Prosument oraz doradcy energetyczni.

Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego  to 1,6 mld euro, czyli prawie 6,7 mld zł. Na tę kwotę składają się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego.