Ponad 6,5 mln zł wyda Gmina Darłowo na zmiany w infrastrukturze turystycznej w uzdrowiskowych Dąbkach. Tym razem chodzi nie o pas nadmorski, a teren nad jeziorem Bukowo. Modernizacja przystani żeglarskiej i budowa drewnianej ścieżki wzdłuż akwenu otrzyma wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Podpisanie umowy z udziałem wicemarszałka województwa Tomasza Sobieraja miało miejsce w środę, 9 sierpnia 2017 roku w Darłowie.

Modernizacja infrastruktury, dzięki której w Dąbkach powstanie Centrum Sportów Wodnych  obejmie budynki, pomosty, promenadę i małą architekturę. Nowoczesną bazę sportowo-rekreacyjną tworzyć będzie jednokondygnacyjny budynek o powierzchni 400 m2 z zespołem szatniowym, zapleczem sanitarnym dla szkółki żeglarskiej pomieszczeniami bosmanatu portu rybackiego, warsztatem szkutniczym, boksami do przechowywania sprzętu i hangarem dla łodzi i jachtów.

- Ta wielka turystyczna inwestycja prowadzona tym razem od strony jeziora jeszcze bardziej uatrakcyjni pobyt w uzdrowiskowych Dąbkach. Tworzenie takich właśnie alternatyw w pasie nadmorskim pozwala na nowe otwarcie i dalszy rozwój zachodniopomorskich samorządów - przekonywał wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Całość inwestycji uzupełni renowacja stałych i ruchomych pomostów cumowniczych, zakup dźwigu do wodowania jednostek pływających oraz budowa pochylni, slipu z placem manewrowym i molo o zróżnicowanych poziomach do obsługi statków wycieczkowych, kajaków i rowerów wodnych. Ponadto wzdłuż brzegu jeziora Bukowo wykonany zostanie, częściowo palowany w wodzie, ciąg pieszo-spacerowy z zejściami m.in. na plażę.

- Nie zabraknie także elementów małej infrastruktury: ławek, koszy, placu zabaw, donic z roślinnością, nasadzeń zieleni i nowego oświetlenia - wyliczał wójt gminy Darłowo Radosław Głażewski.

Realizację projektu wartego ponad 6,5 mln zł Gmina Darłowo zaplanowała od września br. do października 2018 roku. Przewidywane zmiany zostaną dofinansowane ze środków unijnych pozostających w dyspozycji Marszałka Województwa. To prawie 2,8 mln zł. Zadanie wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działania 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”.

Darłowski samorząd gminny jest jednym z 15 beneficjentów kolejnego rozstrzygniętego w obecnej perspektywie unijnej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkursu w zakresie inwestycji w turystykę aktywną i uzdrowiskową. Tym razem 17 projektów otrzyma ponad 30 mln zł. Unijne fundusze pomogą w różnych zakątkach Pomorza Zachodniego w przebudowie parków miejskich, modernizacji promenad, dalszej rozbudowie przystani kajakowych oraz budowie kładek spacerowych.