Podpisanie umowy o dofinansowanie rewitalizacji centrum Mirosławca.
Zrewitalizowany zostanie obszar pokolejowy w rejonie ulicy Dworcowej i Spokojnej. Inwestycja ma szansę powodzenia, bo sporą część jej kosztów pokryje pomoc Unii Europejskiej. Unijne wsparcie przekaże Urząd Marszałkowski. Umowę o dofinansowanie zaplanowanych działań podpisali w czwartek, 1 października 2020 roku w Mirosławcu, członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska i burmistrz Piotr Pawlik.
 
Jak ważny jest to obszar dla miasta świadczy fakt, że został on wpisany do lokalnego planu rewitalizacji na lata 2017-2024.
 
– Zdegradowanemu terenowi pokolejowemu w centrum miejscowości nadane zostaną nowe funkcje. Po zmianach będzie bezpieczniej, estetycznej, a przede wszystkim bardziej przyjaźnie dla osób z niepełnosprawnościami – mówił burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik.
 
Inwestycja obejmie zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej, modernizację targowiska miejskiego oraz parkingu, a także przebudowę, jak i poprawę estetyki wewnątrz budynków wielorodzinnych przy ul. Spokojnej.
 
Koszt działań wyniesie prawie 5,7 mln zł. Urząd Marszałkowski – w ramach unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – przeznaczy dla Gminy Mirosławiec ponad 3,5 mln zł. Rozpoczęcie prac przewidziano na jesień 2021 roku, a ich zakończenie najpóźniej na listopad 2023 roku.
 
– Rewitalizacja to szereg różnych korzyści. Obiekty odzyskują dawne piękno, a nowe nadane funkcje przywracają im często drugie lepsze życie – powiedziała członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska.
 
Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.