Park im. Tadeusza Kościuszki ma niebawem stać się kulturalno-edukacyjno-rekreacyjnym sercem Koszalina. Inwestycji w ochronę bioróżnorodności sprzyja lokalizacja w samym centrum miasta oraz bliskie sąsiedztwo Biblioteki Publicznej. Na zaplanowane zmiany Urząd Marszałkowski przeznaczy z unijnych funduszy 4 mln zł. Umowę wsparcia podpisali w piątek, 30 marca 2018 roku w Koszalinie, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz prezydent Piotr Jedliński.

Przedsięwzięcie uwzględnia przede wszystkim zachowanie dziedzictwa kulturalnego oraz ochronę zasobów przyrodniczych.

- Pomoże także rozwinąć miasto pod względem atrakcyjności turystycznej - zauważył wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Aby park stał się prawdziwą wizytówką Koszalina wymienione zostaną nawierzchnie alejek parkowych, wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, jak i  przybędzie elementów małej architektury. Powstaną siedziska tarasowe, plac będący kącikiem plenerowej czytelni oraz „Plac Pamięci”. Przebudowie ulegnie także oświetlenie, a całość uzupełni rekultywacja zieleni np. trawników oraz nowe nasadzenia. Dzięki modernizacji przestrzeni i infrastruktury stworzona będzie ścieżka edukacji przyrodniczej, adresowana m.in. do uczniów i przedszkolaków, którzy w ramach lekcji biologii na żywo zapoznają się z bioróżnorodnością miejsca.

- Trasa oznakowana zostanie przez specjalnie umieszczone na szlaku kolorowych kamieni. Poruszać się po niej będzie można z pomocą audioprzewodników oraz z wykorzystaniem aplikacji mobilnych - wymieniał prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

Koszt działań koszaliński samorząd miejski oszacował na 5,4 mln zł. Urząd Marszałkowski przeznaczy na inwestycję 4 mln zł. Rewitalizacja zakończy się do października br. Projekt wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.3 „Ochrona bioróżnorodności biologicznej”.

Koszaliński park położony jest pomiędzy ulicami: Tadeusza Kościuszki, Młyńską i Aleją Monte Cassino. Do połowy lat 60-tych XX wieku teren ten był Starym Cmentarzem, który zamknięto dla pochówków w 1926 roku. Na powierzchni 7,5 ha rośnie wiele potężnych drzew, z czego pięć uznano za pomniki przyrody. Do spotykanych tu gatunków należą: lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, dęby szypułkowate, kasztanowce zwyczajne oraz graby pospolite.