Rozpoczyna się dalsza modernizacja szpitala w Gryficach

Marszałkowski szpital w Gryficach rozpoczyna przebudowę tzw. „budynku 90-łóżkowego”. Placówka zostanie doposażona także w sprzęt. Koszt inwestycji to 35 mln zł, z czego ponad 31 mln zł pochodzić będzie z unijnych funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego. Spotkanie inaugurujące inwestycję odbyło się w piątek, 12 października 2018 roku w Gryficach. Uczestniczyli w nim m.in. wicemarszałek Jarosław Rzepa, dyrekcja lecznicy oraz przedstawiciele wykonawcy prac Mostostalu Warszawa.

Zmiany obejmą całkowitą modernizację tzw. „budynku 90-łóżkowego”, który dodatkowo będzie doposażony w sprzęt medyczny, m.in. kardiomonitory, defibrylator, elektrokoagulator - aparat elektrochirurgiczny, respirator, aparat do znieczulania ogólnego, stoły operacyjne, pompy infuzyjne, zestawy do regulacji temperatury ciała czy urządzenia do ogrzewania pacjenta.

– Lecznica w Gryficach, jeden z najlepszych ośrodków leczenia ciężkich oparzeń, rozpoczyna bardzo potrzebą inwestycję. Dzięki wsparciu środków z Regionalnego  Programu Operacyjnego  część szpitala zostanie zmodernizowana. Powstaną nowe oddziały. Warto podkreślić, że placówka zostanie doposażona także w nowoczesny sprzęt ratujący ludzkie życie – wyjaśnia Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

Modernizacja tej części szpitala pozwoli na uruchomienie w remontowanym budynku: bloku operacyjnego, oddziału chirurgicznego wraz z urologią, oddziału ortopedyczno-urazowego, a także wyposażenie apteki szpitalnej i sterylizatorni.

Prace mają zakończyć się do grudnia 2020 roku. Ich koszt wyniesie 35 mln zł. 31,5 mln zł to fundusze unijne, które gwarantuje porozumienia podpisane pod koniec listopada 2017 roku. Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowia”.

Gryficka placówka to jeden z najlepszych polskich ośrodków leczenia ciężkich oparzeń. Szpital dysponuje obecnie 16 oddziałami i pół tysiącem łóżek dla pacjentów.

W 2017 roku przyjął ponad 20 tys. chorych.