W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach II rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-007/19 oraz podjęciem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwały o dofinansowaniu projektów Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego zamieszcza wyniki naboru.