Na 41 budynkach  należących do spółdzielni mieszkaniowej „Słowianin” w Świnoujściu zostanie zamontowanych blisko 3000 paneli fotowoltaicznych. Zajmować będą one powierzchnię dużego boiska. Energia pozyskana ze słońca posłuży do oświetlenia klatek schodowych czy zasilenia wind i hydroforni w poszczególnych blokach. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki pomocy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

W czwartek, 25 października 2018 r. marszałek Olgierd Geblewicz podpisał umowę gwarantującą przyznanie unijnego wsparcia. - Spółdzielnia inwestuje w ekonomiczne i ekologiczne rozwiązania. Z podpisanej dzisiaj umowy ucieszą się mieszkańcy. Warto też podkreślić, że to jeden z pierwszych tak dużych projektów tego typu poza Szczecinem. Mam nadzieję, że beneficjentowi uda się znaleźć solidnego wykonawcę – mówił podczas spotkania  zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Nowa instalacja zostanie przyłączona do istniejącej sieci elektrycznej, a wytwarzana energia będzie spożytkowana na pokrycie zapotrzebowania części wspólnych danego budynku, np.: oświetlenia klatek schodowych, zasilenia windy czy hydroforni.Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji  wyniesie  727 MWhe/rok.

Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 2968 paneli fotowoltaicznych i zajmie łącznie powierzchnię 4897,2 m2. Panele zostaną  zainstalowane na 41 budynkach należących do „Słowianina”.

Projekt jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10  Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020. W wyniku rozstrzygniętego w lutym br. konkursu wsparcie otrzyma ponad 100 inwestycji z regionu.