W imieniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dot. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Spotkania informacyjne odbędą się w dniach:

  • 19 czerwca 2017 r. w Katowicach - angelo by Vienna House Katowice, ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice
  • 08 czerwca 2017 r. w Warszawie - Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79  w Warszawie

Szczegóły rejestracji pod adresem: www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,5240,spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursow-na-dofinansowanie-projektow-w-ramach-szybka-sciezka-dla-msp-finansowanie-malych-proje.html

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną dot. zakwalifikowania/niezakwalifikowania do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.