Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecineckiej infrastruktury, fot. Marcin Wilk

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza na spotkanie informacyjne nt. rewitalizacji w Funduszach Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Specjaliści w zakresie Funduszy Europejskich odpowiedzą na pytania:

  • czym jest projekt rewitalizacyjny i jak uniknąć błędów w projekcie?
  • jak będą wyglądać dalsze prace nad programami rewitalizacji i na jakie wsparcie mogą liczyć gminy?
  • jakie są kryteria oceny wniosków i co będzie premiowane w konkursie?

Gościem specjalnym spotkania będzie Hanna Gill –  Piątek, ekspertka w zakresie rewitalizacji w programach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W latach 2014-2016 pracowała w Urzędzie Miasta Łodzi, prowadząc na zlecenie MIR projekt pilotażowy, przygotowujący Łódź do procesu rewitalizacji, którego efektem jest pierwsze w Polsce Centrum Wiedzy o tej tematyce.

Przewidziane są także indywidualne konsultacje. Do dyspozycji uczestników będą pracownicy wydziałów Zarządzania Strategicznego oraz Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Wdrażania Działań Środowiskowych RPO, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich .

Przez cały czas trwania wydarzenia dostępni będą także konsultanci z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Głównego Punktu Informacyjnego, Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, którzy opowiedzą o aktualnej ofercie funduszy zwrotnych oraz dotacji.

Spotkanie odbędzie  się:

16 października  2018 roku o godzinie 11.00 w sali kameralnej Opery na Zamku w Szczecinie

O dofinansowanie w konkursie 9.3 mogą się ubiegać:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,
  • przedsiębiorcy,
  • organizacje pozarządowe,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
  • instytucje kultury,

których projekty są ujęte w programie rewitalizacji zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (wykaz programów rewitalizacji na stronie http://rpo.wzp.pl/node/1738/wykaz-programow-rewitalizacji

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 12 października br. poprzez formularz zgłoszeniowy na adres: nwolska@wzp.pl lub telefonicznie: (91) 44-19-195.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
128.32 KB