Autobusowa flota Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego powiększy się o kolejnych pięć, nowoczesnych pojazdów. Wszystko dzięki sporemu zastrzykowi eurofunduszy. Prezentacja nowego taboru oraz uroczyste jego przekazanie nastąpiło w piątek, 30 sierpnia 2019 roku w Policach. W uroczystości udział wzięli prezes SPPK Kazimierz Trzciński i bumistrz miasta Władysław Diakun. Marszałka województwa Olgierda Geblewicza, reprezentował zaś wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
 
Przekazanie 5 nowoczesnych autobusów, które pojawią się na trasach obsługiwanych przez Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne jest ostatnim etapem zaplanowanego na lata 2017-2019 większego zakupu niskoemisyjnych pojazdów. W sumie spółka zaplanowała nabycie 15 aut. To 9 pojazdów jednoczłonowych i 6 przegubowych. 10 z nich oddano do użytku już w minionych dwóch latach. Autobusy są przyjazne dla środowiska naturalnego, klimatyzowane i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
 
- To wielki projekt. Projekt, który oznacza sporo pozytywnych zmian dla mieszkańców Polic, ale równiez pasażerów Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Dziś kładziemy mocny nacisk na ekologię. Dbamy o czyste powietrze. Zakup taboru spełnia te właśnie oczekiwania oraz wpisuje się w strategię województwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego - powiedział zachodniopomorski wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 18 mln zł, z czego ponad 10 mln zł w tej kwocie stanowiła unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie wpisało się w założenia Osi 2 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.2 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu  w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to: nowe narzędzie służące wdrażaniu funduszy europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. W perspektywie 2014-2020 na ich realizację w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym zaplanowano prawie 110 mln euro.