Wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz wójt Sławna Ryszard Stachowiak parafowali dwie umowy obejmujące w gminie prace rewitalizacyjne i termomodernizacyjne.
5 samorządów, 6 inwestycji i ponad 18 mln zł - kolejne środki na termomodernizacje i rewitalizacje przestrzeni publicznych płyną do zachodniopomorskich gmin. Wsparcie tym razem trafiło np. do Gminy Drawno, Gminy Sławno czy Gminy Postomino. Z lokalnymi samorządami umowy zostały podpisane w czwartek i piątek, 13 oraz 14 grudnia 2018 roku.
 
Umowy te były kolejnymi z porozumień podpisywanych w ostatnim czasie z beneficjentami 9 Osi Priorytetowej „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W zakończonym w pierwszym kwartale 2018 roku konkursie Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie dla 48 przedsięwzięć tego typu. Jak podkreślał zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz, na ten cel przeznaczono prawie 100 mln zł unijnego wsparcia.
 

Kiedy i kto podpisał umowy oraz jakie działania otrzymały wsparcie?

 
Czwartek, 13 grudnia 2018 roku
Gmina Drawno - ‘Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywracanie im funkcji społeczno-gospodarczych - etap I, koszt całkowity: 1,6 mln zł, wsparcie: 1,4 mln zł. Rewitalizacja obejmuje przestrzenie w trzech miejscowościach: Drawno (budowa nowego miejsca integracyjnego nad jeziorem Grażyna), Niemieńsko (budowa budynku na potrzeby świetlicy), Świeciechowo (odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Alei Kasztanowej). Umowę podpisano w Urzędzie Gminy w Drawnie.
 
Piątek, 14 grudnia 2018 roku
Gmina Postomino - Stworzenie atrakcyjnych warunków do życia rodziny poprzez zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pieńkowo, koszt całkowity: 4,6 mln zł, wsparcie: 3,9 mln zł. Rewitalizacja przewiduje budowę w miejscowości Pieńkowo boiska trawiastego do piłki nożnej, boiska do siatkówki, wiaty rekreacyjnej, budynku świetlicy, elementów małej architektury, ponad 1,7 km drogi dojazdowej oraz ścieżki rowerowej. Umowę podpisano w Urzędzie Gminy w Postominie.
 
Gmina Sławno (1) - Kompleksowe odtworzenie funkcji społeczno-gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Noskowo, koszt całkowity: 1,8 mln zł, wsparcie: 1,5 mln zł. Rewitalizacja w Noskowie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw dla dzieci, renowację trawiastego boiska piłkarskiego oraz modernizację drogi dojazdowej. Umowę podpisano w Urzędzie Gminy w Sławnie.
 
Gmina Sławno (2) – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Sławno, koszt całkowity: 7,2 mln zł, wsparcie: 4,9 mln zł. termin realizacji. Projekt obejmuje modernizację instalacji centralnego ogrzewania, remont dachów, izolację ścian, wymianę drzwi oraz okien, montaż nowej instalacji odgromowej, oświetlenia ledowego czy instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Warszkowie, Zespole Szkół we Wrześnicy, a także w świetlicach w miejscowościach: Stary Kraków, Brzeście, Wrześnica, Warszkówko, Warszkowo oraz Boleszewo. Umowę podpisano w Urzędzie Gminy w Sławnie.
 
Gmina Polanów - Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji min. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych, koszt całkowity: 4 mln zł, wsparcie: 3,4 mln zł. Rewitalizacja obejmie historyczny rynek miejski w Polanowie będącym dziś parkingiem i placem handlowym oraz jego najbliższe otoczenie. Oznacza to np. modernizację ul. Zamkowej oraz drogi łączącej ją z ul. Wolności, wymianę nawierzchni spacerowej w centrum miasta, budowę elementów małej architektury, a także ograniczenie ruchu samochodowego i stworzenie nowych miejsc postojowych dla aut. Umowę podpisano w Urzędzie Miejskim w Polanowie.
 
Gmina Dziwnów - Rewitalizacja obszaru powojskowego w sołectwie Dziwna, koszt całkowity: 5 mln zł, wsparcie: 3,2 mln zł. W Dziwnowie zaplanowano budowę domu kultury wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu oraz nadanie nowych funkcji przestrzeniom między ul. Marynarki Wojennej, a ul. Dziwną, gdzie obok boiska Orlik powstanie skwer rekreacyjno-wypoczynkowy. Umowę podpisano w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim.
 
W imieniu władz samorządu województwa porozumienie z Gminą Dziwnów parafował marszałek Olgierd Geblewicz, z Gminą Drawno wicemarszałek Jarosław Rzepa, a z Gminami: Postomino, Sławno i Polanów wicemarszałek Tomasz Sobieraj.