Uzbrojenie terenów inwestycyjnych, stworzenie spójnego systemu komunikacji publicznej, wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i w końcu zapewnienie miejsc w przedszkolach i żłobkach.  Kontrakt Samorządowy Strefa Centralna, to odpowiedź na potrzeby gospodarki środkowej części Pomorza Zachodniego. Wsparcie dla wartych ponad 52,6 mln zł projektów podpisali w Drawsku Pomorskim marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Jeszcze do niedawna główną barierą rozwoju środkowej części Pomorza Zachodniego była infrastruktura transportowa. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego jakość dróg wojewódzkich się zdecydowanie podnosi. Teraz fundamentem wzrostu gospodarczego jest zapewnienie uzbrojonych terenów inwestycyjnych i pracowników. Ci drudzy muszą przecież jakoś do pracy dojechać, muszą mieć zapewnioną opiekę nad dziećmi.

- Kontrakty Samorządowe, to inwestycje dokonywane z precyzją skalpela. O tej dokładności nie mogło by być mowy, gdyby nie szczegółowe rozpoznanie barier rozwojowych. Samorządy Strefy Centralnej bardzo ambitnie podeszły do szansy jaką daje Kontrakt Samorządowy i w ramach tego instrumentu zawarły największe pod względem finansowym porozumienie. Wzmacniacie i inwestujecie w te punkty, które z pewnością przyniosą zyski. – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Te precyzyjne inwestycje to 33 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych w Czaplinku, Łobzie i w Powiecie Świdwińskim. To nowe kierunki kształcenia w lokalnych szkołach zawodowych związane m.in. z branżą OZE, ale i wzmocnienie tych już istniejących jak mechanika czy rolnictwo. To również doposażenie pracowni szkolnych, staże u pracodawców czy tak potrzebne na starcie kursy zawodowe, m.in. dla spawaczy. Dodatkowo dla całego obszaru Strefy Centralnej zostanie utworzone Centrum Popularyzujące Naukę w Świdwinie, które swoim zasięgiem ma objąć 10 tys. uczniów.

- Znacząca część środków Kontraktów Samorządowych trafia bezpośrednio do młodego człowieka, ucznia, uczennicy. Chcemy tworzyć lepsze szanse na starcie, bo to najlepszy sposób by rozwijać nasze małe ojczyny. Podobnie jest z przedsiębiorcami, dla których pomoc w postaci infrastruktury i dobrze wykształconych kadr, jest zachętą do dynamicznego rozwoju. Sukces każdego, przełoży się na wspólny sukces regionu.  - mówił Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

Kontrakt Samorządowy Strefa Centralna, to próba systemowej odpowiedzi na rozwiązanie barier, które ograniczają rozwój powiatów Drawskiego, Łobeskiego i Świdwińskiego oraz gmin Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo, Złocieniec, Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno, Brzeżno, Rąbino, Sławoborze, Świdwin, Miasto Świdwin, Połczyn-Zdrój. Partnerem tej największej pod względem umowy w ramach Kontraktów Samorządowych jest również Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec, które stworzy niskoemisyjny system publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej.

Równie ważną część KS stanowią działania bezpośrednio adresowane do mieszkańców Strefy Centralnej. W żłobku w Węgorzynie powstaną 23 miejsca dla dzieci, Gminy Rąbino i Resko rozwiną edukację przedszkolną. Świdwin, Połczyn Zdrój i Resko zainwestują spore pieniądze w edukację podstawową, a zawodówki będą rozwijać powiaty Świdwiński, Łobeski i Drawski. Tylko w tym ostatnim projekcie działania obejmą 400 uczniów z 6 szkół zawodowych. Wsparcie z RPO WZ 2014-2020 pomoże zorganizować staże i praktyki, zapewni pomoc stypendialną, doradztwo zawodowe a także kursy i szkolenia m.in. kurs kwalifikacyjny Technik Cyfrowych Procesów Graficznych, prawo jazdy kat. B, kurs Event Manager, spawalniczy, obsługi kas fiskalnych, kulinarny.

Kontrakty Samorządowe to instrument stosowany tylko w województwie zachodniopomorskim. Koncentruje się na realizacji powiązanych ze sobą działań, opartych na mocnych stronach lokalnych samorządów z obszaru minimum trzech gmin.

Lista projektów wchodzących w skład kontraktu samorządowego „Strefa Centralna”:

- Podnoszenie konkurencyjności gospodarczej strefy centrum poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie (SSE) do potrzeb inwestorów strategicznych, Gmina Łobez, wartość projektu 12 668 858,05 zł, wysokość dofinanowania 7 224 999,97 zł,

- Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej, Powiat Świdwiński, wartość projektu 3 246 989,95 zł, wysokość dofinansowania
2 210 410,80 zł

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku znajdujących się pod patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Gmina Czaplinek, wartość projektu 2 460 000,00 zł, wartość dofinansowania 1 570 575,04 zł,

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno, Gmina Czaplinek, wartość projektu 3 690 000 zł, wysokość dofinansowania 2 549 999,98 zł,

- Stworzenie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wartość projektu 7 712 100 zł, wysokość dofinansowania 5 329 500 zł,

- Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie, Powiat Świdwiński, wartość projektu 4 846 819, 30 zł, wysokość dofinansowania 2 056 999,98 zł,

- Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego, Powiat Drawski, wartość projektu 1 671021,42 zł, wysokość dofinansowania 1 402 373,67 zł,

- Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu świdwińskiego, Powiat Świdwiński, wartość projektu 2 144 517,36 zł, wysokość dofinansowania 1 359 999,99 zł,

- Dostosowanie Infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu łobeskiego, Powiat Łobeski, wartość projektu 1 600 000 zł, wysokość dofinansowania 1 360 000 zł,

- Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu świdwińskiego, Powiat Świdwiński, wartość projektu 2 736 864,30 zł wysokość dofinansowania 2 326 334,65 zł,

- Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego, Powiat drawski, wartość projektu 4 456 990 zł, wysokość dofinansowania 3 788 441 zł,

- Wsparcie edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Świdwin, Gmina Świdwin, wartość projektu 316 000 zł, wysokość dofinansowania 268 600 zł,

- Kompleksowy program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Resko, Gmina Resko, wartość projektu 100 000 zł, wysokość dofinansowania 85 000 zł,

- Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rąbino, Gmina Rąbino, wartość projektu 302 250 zł, wysokość dofinansowania 226 083 zł,

- Podnoszenie kompetencji kluczowych i poziomu nauczania podstawowego i gimnazjalnego w Gminie Połczyn – Zdrój, Gmina Połczyn Zdrój, wartość projektu 862 400 zł, wysokość dofinansowania 733 040 zł,

- Realizacja programów edukacyjnych skierowanych do uczniów świdwińskich szkół podstawowych i gimnazjum, Gmina Miasto Świdwin, wartość projektu 925 000 zł, wysokość dofinansowania 786 243 zł,

- Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminach Powiatu Łobeskiego, Gmina Resko, wartość projektu 450 000 zł, wartość dofinansowania 382 500 zł,

- Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu łobeskiego, Powiat Łobeski, wartość projektu 1 771 988 zł, wartość dofinansowania 1 594 789 zł,

- Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie, Gmina Węgorzyno, wartość projektu 747 664,41 zł, wysokość dofinansowania 635 514,74 zł.