Sporo komunikacyjnych udogodnień czeka mieszkańców i turystów w Świnoujściu. Dzięki dofinansowaniu przyznanemu w ramach RPO WZ 2014-2020 w mieście zmodernizowana zostanie zabytkowa promenada, ale także powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy przy ul. Dworcowej oraz pojawią się nowe drogi rowerowe ułatwiające dojazd m.in. do przeprawy promowej. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięć podpisali w piątek, 29 grudnia 2017 roku w Świnoujściu, marszałek województwa Olgierd Geblewicz i prezydent Janusz Żmurkiewicz.

Trzy strategiczne dla miasta inwestycje transportowe zaplanowano do realizacji ostatecznie do 2019 roku. Nadmorski kurort zamierza przeznaczyć na nie ponad 37 mln zł. Urząd Marszałkowski wesprze przedsięwzięcia kwotą prawie 18 mln zł.

- Cieszę się bardzo, że dzięki tym środkom Świnoujście będzie mogło utrzymać i ugruntować swoją pozycję niezaprzeczalnego lidera, nie tylko w województwie, ale także w całym kraju, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i rozbudowę infrastruktury szlaków i ścieżek rowerowych. Pozwolą one także na dalszy rozwój miasta, jako nowoczesnego kurortu i uzdrowiska o prawdziwie europejskim standardzie - powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz. 

Powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe

Węzeł przesiadkowy ma być nowoczesny i połączy transport kolejowy, autobusowy i promowy. Centrum, które powstanie do grudnia 2019 roku będzie również wielokondygnacyjnym garażowcem z parkingiem i budynkiem obsługi pasażerskiej. Jego powstanie wiąże się z przebudową części ulicy Dworcowej oraz stworzeniem miejsc postojowych dla autobusów, busów i taxi. Koszt inwestycji to ponad 15 mln zł. Urząd Marszałkowski na realizację inwestycji dołoży ponad 5,6 mln zł.

Szykują się udogodnienia dla rowerzystów

Do września 2019 roku Miasto Świnoujście wybuduje dwie nowe drogi rowerowe oraz dwa nowe ciągi dla cyklistów i spacerowiczów jednocześnie. Będą to trasy na odcinku ul. Nad Świną i ul. Uzdrowiskowej oraz na odcinku ul. Jachtowej i ul. Barlickiego. Przebieg ścieżek pieszo-rowerowych nie został wybrany przypadkowo. Ich powstanie oznacza bowiem łatwiejszy do dostęp do przeprawy promowej oraz węzła przesiadkowego w okolicach ul. Dworcowej i ul. Barlickiego, jak i dużych zakładów pracy oraz szkół zlokalizowanych w prawobrzeżnej części miasta. Koszt inwestycji zakładającej także poprawę jakości powietrza, oszacowano na prawie 8 mln zł. Wsparcie, które Urząd Marszałkowski przekaże z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie ponad 5 mln zł.

Wypięknieje historyczna promenada

Dokładnie chodzi o blisko 1-kilometrowy odcinek spacerowej trasy w dzielnicy uzdrowiskowej od ulicy Małachowskiego do ulicy Powstańców Śląskich. Trasa wraz z zabytkową zabudową wpisana jest do wojewódzkiego rejestru zabytków. Przebudowana zostanie jej nawierzchnia wraz z pięcioma wjazdami w kierunku promenadę zdrowia. Ponad projekt przewiduje montaż tężni, ławek, fontanny zegarowej, stojaków dla rowerów czy oświetlenia. Prace mają zakończyć się do czerwca 2019 roku. Kosztować będą prawie 14,5 mln zł, z czego unijna dotacja Marszalka Województwa wyniesie ponad 7 mln zł.

Boom inwestycyjny w Świnoujściu z udziałem RPO WZ 2014-2020

Wszystkie trzy projekty wpisują się w założenia 2 i 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna” oraz „Rozwój zasobów endogenicznych”.Przed miastem zatem ogrom prac.

- Nadchodzący rok jest dla naszego miasta wyjątkowym, jeżeli chodzi o środki przeznaczone na inwestycje, bo to ponad 220 milionów złotych. Ich realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie środki zewnętrzne, w tym te pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dzisiejsze podpisanie umów pokazuje również, jak słuszną była nasza decyzja przystąpienia do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - mówił prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Efekty zaplanowanych inwestycji poznamy w 2019 roku. Z  pewnością jednak nie będą to ostatnie wyzwania z jakimi zmierzy się w najbliższym czasie nadmorski kurort.