Ponad 1,1 mln zł unijnego wsparcia pozwoli Centrum Handlowo-Usługowemu Manhattan spółka z o.o. na budowę elektrowni fotowoltaicznej. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowę gwarantującą przekazanie środków na realizację projektu podpisali w środę, 24 października 2018 r. zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz oraz wiceprezes spółki Radosław Soroka i członek Zarządu Piotr Kacperski.

Przyznane dofinansowanie to efekt rozstrzygniętego pod koniec lutego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkursu z działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródełzwiązanego z gospodarką niskoemisyjną. Urząd Marszałkowski dofinansuje ponad 100 inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę czy modernizację jednostek wytwarzających energię elektryczną i cieplną z odnawialnych źródeł energii, w tym tych opartych na biomasę, biogaz i energię słoneczną. Po wsparcie sięgnęły samorządy lokalne, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej oraz parafie. - Cieszę się, że o dofinansowanie starały się podmioty z różnych przestrzeni. Pokazujemy, że w szczególności fotowoltaika może przyczyniać się do zmniejszania ujemnego bilansu energetycznego w każdej infrastrukturze  zarówno tej publicznej, jak i prywatnej. Maksymalnie wykorzystujemy unijne możliwości, aby dzięki różnym inwestycjom w OZE  chronić środowisko czy powietrze, którym codziennie oddychamy - przyznaje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Spółka dofinansowanie w wysokości ponad 1,1 mln zł przeznaczy na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy nominalnej 309,92 kWp na połaci dachowej wiat zadaszenia parkingu  przy ul. Staszica  w Szczecinie. Przedstawiciele centrum Manhattan podkreślają, że budowa zadaszenia parkingu jest jedyną możliwością dla zamontowania paneli fotowoltaicznych. Dodają także, że energia wytworzona przez panele fotowoltaiczne od kwietnia do października zabezpieczy w całości potrzeby przedsiębiorstwa.

Wartość całkowita inwestycji to blisko 4 mln zł.

W efekcie realizacji projektu nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o 227,54 MgCO2/rok. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie 273,81 MWhe/rok.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w czerwcu 2019 r.