We wtorek, 26 listopada 2019 r. marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz prezes zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Barbara Bartkowiak podpisali umowę na realizację projektu „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - FUR2”.
Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 11,7 tysiąca pracowników z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Liczby te wzrosną, a kolejne osoby uzupełnią i podniosą swoje kwalifikacje. Dzięki prawie 29 mln zł dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, Polska Fundacja Przedsiębiorczości wsparciem obejmie kolejnych 4 200 osób, w tym także o niskich kwalifikacjach oraz w wieku 50+. Ważne dla realizacji przedsięwzięcia dokumenty podpisali we wtorek, 26 listopada 2019 r. marszałek Olgierd Geblewicz oraz prezes zarządu PFP Barbara Bartkowiak. 
 

Nauka przez całe życie kosztuje


Przyznane dofinansowanie pochodzi z Działania 6.1 RPO WZ, które przeznaczone jest na rozwój Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych. W tej perspektywie finansowej to nowy sposób dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki niemu firmy, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników, mogą wybierać szkolenia lub inne usługi rozwojowe ze specjalnej, sprawdzonej bazy (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl). Część poniesionych przez nich kosztów jest refundowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. To kwoty od 50 do 80% kosztów poniesionych przez pracodawców (w zależności od profilu osób korzystających ze szkolenia).
 
– Europejski Fundusz Społeczny, który jest integralną częścią Regionalnego Programu Operacyjnego, stara się jak najlepiej dostosowywać do wyzwań społecznych. Niewątpliwie jednym z takich wyzwań jest oczekiwanie, że nasze społeczeństwo będzie miało coraz lepsze kompetencje – mówił podczas podpisania umowy  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  Olgierd Geblewicz.
 
Marszałek podczas spotkania podkreślał, że inwestorzy w dużej mierze wybierają Pomorze Zachodnie ze względu na kapitał ludzki, a więc pracowitość i zdolność uczenia się przez całe życie naszych pracowników.
 
– Wiemy jednak, że uczenie się przez całe życie sporo kosztuje, dlatego postanowiliśmy przygotować pomoc dla przedsiębiorców. Wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości udostępniamy cały system grantów dla przedsiębiorców, którzy chcą podnosić kompetencje i kwalifikacje swoich pracowników  – wyjaśniał marszałek Olgierd Geblewicz.
 

Na czym polega wsparcie?


Jeśli firma planuje podnieść kwalifikacje i umiejętności swoich pracowników kontaktuje się z jednym z dwóch operatorów działających w naszym województwie. Funkcję tę będą pełnić w drugiej edycji konkursu Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (wcześniej do września 2019 r. funkcję te pełniły: PFP, ZAAR S.A. oraz KAAR S.A.). Łączna wartość zaplanowanych działań przez tych dwóch operatów to ponad 57,5 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Operator  będzie służył przedsiębiorcy pomocą  począwszy od wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej po rozliczenie wsparcia. Po złożeniu przez przedsiębiorcę wymaganej dokumentacji PFP lub KAAR przygotuje umowę uczestnictwa w projekcie, a także przyzna indywidualny numer identyfikacyjny, umożliwiający zapisanie się na wybrane usługi rozwojowe w Bazie Usług Rozwojowych. To właśnie w jej zasobach przedsiębiorca szuka szkoleń i kursów, z których chce skorzystać. Podzielone są one na takie kategorie jak: Ekologia i rolnictwo, Informatyka i telekomunikacja, Języki, Medycyna i uroda, Prawo jazdy, Techniczne.
Jeśli przedsiębiorca nie znajdzie szukanej usługi, będzie mógł skorzystać z giełdy usług rozwojowych, gdzie zgłosić może zapotrzebowanie na dane szkolenie.
 
Po zakończeniu szkolenia przedsiębiorca otrzyma od Operatora refundację poniesionych kosztów w wysokości od 50 do 80% kosztów (w zależności od profilu osób korzystających ze szkolenia).
 
–  Jako Polska Fundacja Przedsiębiorczości kończymy pierwszy projekt w tym zakresie. Wsparliśmy ponad 4200 osób. Widzimy, że zapotrzebowanie na tego typu granty i na tego typu wsparcie jest zapotrzebowaniem rosnącym. Nasi przedsiębiorcy potrzebują ludzi wyedukowanych.  A co bardzo istotne kompetencje są podnoszone zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców – podkreślała prezes zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Barbara Bartkowiak. 
 

Liczby mówią same za siebie


Poprzednia edycja konkursu pokazała, że przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego typu wsparcia. W jego efekcie w woj. zachodniopomorskim przeszkoliliśmy 11 753 pracowników z 3494 przedsiębiorstw. W tej grupie  aż 1 901 pracowników było w wieku 50+, a 4 799 o niskich kwalifikacjach.
 
W ramach umowy na realizację projektu pn. „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - FUR2”,  Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości  wsparciem zostanie objętych 4 200 osób, z czego 30% o niskich kwalifikacjach oraz co najmniej 25% w wieku 50+. Na wsparcie w zakresie usług rozwojowych liczyć może aż 1 250 przedsiębiorstw z sektora MMŚP w naszym regionie. Wartość projektu to 33 700 777,00 zł, z czego współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 28 595 140,75 zł.
 
W tej perspektywie finansowej na dofinansowanie Podmiotowego Systemu Finansowania przewidziano kwotę w wysokości około 130 mln zł. Dysponentem tych środków jest  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (instytucja pośredniczącą wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego WZ).