Szlak rowerowy do Trzebieży i nie tylko… Marszałkowskie wsparcie dla Gminy Police

Na rowerze do Trzebieży? Czemu nie. Już niedługo nad Zalew Szczeciński dojedziemy na dwóch kółkach w niezwykle komfortowych warunkach. Wszystko dzięki wsparciu środkami Regionalnego Programu Operacyjnego odważnej inwestycji Gminy Police. Umowę w tej sprawie podpisali między sobą marszałek Olgierd Geblewicz i burmistrz Polic Władysław Diakun. Spotkanie było także okazją do przekazania umowy dot. waloryzacji przyrodniczej Gminy Police.

Realizowany przez Gminę Police projekt to licząca 3,62 km trasa rowerowa od Niekłończycy do Trzebieży. Warte ponad 2 mln zł zadanie otrzymało dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020 na poziomie 1,72 mln zł. Dzięki nowej ścieżce zostanie ograniczony ruch samochodowy, a roczny spadek emisji gazów cieplarnianych osiągnie 10,00 ton równoważnika CO2. Inwestycja pn. „Budowa dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych – etap III” ruszyła 29 czerwca 2018 r., a jej zakończenie planowane jest w grudniu przyszłego roku. Obok trasy rowerowej powstaną także 2 obiekty „Bike&Ride”, zakupione i zamontowane będą wiaty przystankowe z 25 miejscami postojowymi dla rowerów.

- Niespełna 4 kilometry, ale jakże ważne kilometry. Ten szlak zaprowadzi rowerowych turystów nad piękny Zalew Szczeciński do Trzebieży, która dzięki środkom unijnym z roku na rok, z inwestycji na inwestycję wygląda coraz piękniej. Trzymam kciuki za udaną realizację tego ale i dwóch pozostałych etapów zadania, bo czeka na niego wiele osób. – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Gmina Police realizuje także dwie inne podobne inwestycje. Jeszcze w kwietniu bieżącego roku ruszyły prace na pierwszym etapie całego zadania. Obejmuje on budowę dwóch odcinków tras rowerowych w Policach. Chodzi o szlak od ul. Kuźnickeij – w pobliżu pętli autobusowej przy Grupie Azoty do ul. Dworcowej, a także w Trzebieży przy ul. Plażowej od tamtejszej pętli autobusowej do ul. Brzozowej. Wraz z trasami powstaną dwa obiekty "Bike&Ride" oraz dwie wiaty przystankowe z 25 miejscami postojowymi dla rowerów. Inwestycja będzie gotowa do końca przyszłego roku.

Z kolei drugi etap zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej od Polic Jasienicy do Niekłończyc wraz z obiektami "Bike&Ride", oraz zakupem i montażem wiat przystankowych z miejscami postojowymi dla rowerów. Ze względów formalnych umowa pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, a Gminą Police na realizację tej inwestycji jest jeszcze niepodpisana. Gmina musi jeszcze dostarczyć pozwolenie na budowę.

Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police

Warty 300 tys. zł projekt pozwoli na inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą gminy Police. Inwentaryzacja obejmie takie obszary jak botanika, fauna oraz przyroda nieożywiona czy krajobraz. Będzie dotyczyć wszystkich gatunków roślin i zwierząt znajdujących się na terenie gminy Police. Zakres projektu został uzgodniony z GDOŚ i wypełnia prawny obowiązek związany z waloryzacją przyrodniczą. Dzięki wsparciu środkami unijnymi zostanie opracowany dokumentu pn. Waloryzacja przyrodnicza gminy Police. Zbiór danych przestrzennych będzie udostępniany przez Gminę Police. Projekt „Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police został wsparty kwotą 231 tys. zł i jest realizowany w ramach IV Osi priorytetowej Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego. Zakończenie jego realizacji zaplanowano na 30 czerwca 2020 r.