Szpital Regionalny w Kołobrzegu z dodatkowym unijnym wsparciem na przebudowę
Z 21 do ponad 29 mln zł wzrośnie dofinansowanie z funduszy europejskich przeznaczonych na przebudowę Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu. To największa w historii inwestycja placówki, która od lat stopniowo podnosi standardy medyczne dla pacjentów. Dodatkowe środki dla lecznicy były tematem spotkania z dziennikarzami, w którym udział wzięli: marszałek Olgierd Geblewicz, członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska, prezydent nadmorskirgo kurortu Anna Mieczkowska i zastępca dyrektora ds. lecznictwa kołobrzeskiej jednostki ochrony zdrowia Jacek Goliński. Konferencja prasowa odbyła się w Kołobrzegu we wtorek, 31 grudnia 2019 roku.
 
Prace przy projekcie prowadzone są od 2017 roku. Początkowo ich koszty oszacowano na 23 mln zł, z czego unijne wsparcie, które przyznano jednostce w 2018 roku wyniosło 21 mln zł. W toku działań okazało się jednak, że z powodu ponad 60-procentowego wzrostu cen na rynku usług budowlanych przedsięwzięcie trzeba było przeprojektować. Kwota zaplanowanej modernizacji sięgnęła aż 37 mln zł. Jednocześnie szpital poprosił o dodatkową pomoc z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, na którą przystał Zarząd Województwa przyznając lecznicy ponad 8 mln zł. Eurofundusze są najważniejszym filarem montażu finansowego zadania. Dofinansowanie inwestycji pochodzi jeszcze z budżetu państwa i budżetu województwa.
 
- Wspólnie z Marszałek Anną Bańkowską podpisaliśmy dokument zwiększający unijne wsparcie dla rozbudowy kołobrzeskiej plaćwki. Jak wiemy to niełatwa inwestycja. Wzrost cen w branży budowlanej sprawił, że koszty projektu znacząco poszły w górę. Trzeba było go dostosowac do nowej sytuacji, do nowych realiów. Po wielu staraniach Zarządu Województwa i lecznicy udało się zbudować nowy montaż finansowy i przekazać dodatkowe eurofundusze, by przedsięwzięciu w pomyslnej realizacji nic nie przeszkodziło - powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Wyzwaniem z pewnością będzie rezonans magnetyczny, stąd  zwrócimy się z apelem do Ministerstwa Zdrowia o pomoc w jego zakupie - dodał.
 
Aktualnie kołobrzeska jednostka prowadzi zaawansowane działania przy przebudowie placówki. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wykonano nowe wejście główne do szpitala oddane do użytku w marcu 2019 roku. Obecnie trwają roboty związane z przebudową Centralnej Sterylizatorni oraz Apteki Szpitalnej. Finisz tych prac zaplanowano odpowiednio na pierwszy i drugi kwartał 2020 roku. Ogłoszono również przetarg na kolejne dwa zadania. To przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowej oraz przebudowa głównej stacji zasilania, które mają zakończyć się w trzecim kwartale 2020 roku. Jednocześnie w styczniu 2020 roku przeprowadzone zostanie postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac przy przebudowie/rozbudowie Szpitalnej Izby Przyjęć, przebudowie Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego, przebudowie podjazdu dla karetek oraz wymianie dwóch dźwigów osobowych. Całkowity efekt zmian w lecznicy powinniśmy poznać na przełomie 2020 i 2021 roku.
 
- Prace trwają. Prowdzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dodatkowy zastrzyk eurofunduszy to dobre wieści dla placówki, dla inwestycji, bo już w styczniu ruszy przetarg na ważny etap przedsięwzięcia, czyli rozbudowę izby przyjęć - mówił zastępca dyrektora kołobrzeskiego szpitala ds. lecznictwa Jacek Goliński.
 
Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowia”.