Szpital w Gryficach rusza z wielką inwestycją

Dużo pozytywnych zmian czeka pacjentów lecznicy w Gryficach, która rozpoczyna kolejne medyczne przedsięwzięcie. Inwestycja obejmuje przebudowę obiektu, jak i jego doposażenie. O skali działańw placówce świadczy m.in. koszt modernizacji. To aż 35 mln zł, z czego ponad 31 mln zł pochodzić będzie ze środków RPO WZ 2014-2020. Umowę pozwalającą na uruchomienie unijnego wsparcia podpisał w środę, 22 listopada 2017 roku w Gryficach marszałek Olgierd Geblewicz oraz dyrektor Piotr Sołtysiński. Towarzyszyli im radni województwa Zygmunt Dziewguć i Artur Łącki.

Zmiany nastąpią w tzw. „budynku 90-łóżkowym”. Nadbudowany w latach 2011-2012 obiekt zostanie przebudowany oraz doposażony w sprzęt medyczny. Na jego potrzeby zakupiony zostanie m.in. kardiomonitor, defibrylator, elektrokoagulator - aparat elektrochirurgiczny, respirator, aparat do znieczulania ogólnego, stoły operacyjne, ssaki operacyjne, pompy infuzyjne, zestaw do regulacji temperatury ciała, urządzenie do ogrzewania pacjenta, jak również autoklaw parowy i kasetowy do dezynfekcji narzędzi, komora laminarna do prac laboratoryjnych w warunkach sterylnych, chłodnie farmaceutyczne, sterylizatory parowe, myjki i dezynfektor.

- Do Gryfic sprowadził mnie bardzo ważny powód. Lecznica rusza z ogromną inwestycją. Cieszę się, że udało się wesprzeć działania placówki unijną pomocą. Liczę, że za 2-3 lata poznamy końcowy efekt zmian, które najbardziej ucieszą pacjentów - powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Modernizacja tej części szpitala pozwoli na uruchomienie w przewidzianym do remontu budynku: bloku operacyjnego, oddziału chirurgicznego wraz z urologią, oddziału ortopedyczno-urazowego, a także wyposażenie apteki szpitalnej i sterylizatonii. Wszystkie zaplanowane przez jednostkę prace mają zakończyć się do grudnia 2020 roku. Ich koszt wyniesie 35 mln zł. 31,5 mln zł to fundusze unijne. Projekt będzie realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowia”.

- To wielkie, ale potrzebne szpitalowi przedsięwzięcie. Jestem przekonany, że ta część placówki w bliskiej perspektywie czasowej będzie wyglądała jak pozostałe budynki lecznicy - mówił dyrektor Piotr Sołtysiński.

Gryficka placówka będąca jednym z najlepszych polskich ośrodków leczenia ciężkich oparzeń, kontynuuje proces inwestycyjny. W drugiej połowie września br. w lecznicy oddano do użytku nową pracownię TK oraz wysokiej klasy, 128 warstwowy tomograf komputerowy służący do badań serca, tętnic wieńcowych czy wykrywania chorób onkologicznych Na wyposażenie pomieszczeń, a przede wszystkim na zakup aparatury medycznej przeznaczono prawie 3,3 mln zł. Szpital dysponuje obecnie 16 oddziałami i pół tysiącem łóżek dla pacjentów. Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2017 roku przyjął ponad 20 tys. chorych.