Szpital Wojewódzki w Koszalinie otworzył Pracownię Endoskopii
Szpital Wojewódzki w Koszalinie zakończył modernizację Pracowni Endoskopowej. Inwestycja warta około 3,5 mln zł została zrealizowana przy udziale środków unijnych z RPO WZ 2014-2020 oraz przy udziale środków własnych, z budżetu państwa, z Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Koszalin. Oficjalne otwarcie nowej przestrzeni odbyło się w poniedziałek, 28 czerwca 2021 roku. W uroczystości udział wziął wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Na potrzeby Pracowni zostały zmodernizowane pomieszczenia po blokach operacyjnych przeniesionych do innego budynku. Realizacja trwała od kwietnia do grudnia minionego roku. W kolejnych miesiącach trwało przygotowanie i wyposażanie pomieszczeń.
 
– Ta inwestycja to część dwóch dużych projektów, które zostały zrealizowane z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego – ich łączna wartość wynosi ok. 40 milionów złotych – podkreślił Andrzej Kondaszewski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. – W ramach tych projektów zmodernizowaliśmy również Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej, Dział Żywienia, tuż przed otwarciem jest jeszcze zmodernizowany Pawilon Dziecięcy. Chciałbym podziękować za wsparcie i zaangażowanie ze strony zarządu województwa zachodniopomorskiego – zwłaszcza Pana Marszałka Olgierda Geblewicza i Pana Wicemarszałka Tomasza Sobieraja. Bez tego realizacja nie doszłaby do skutku. Podziękowania składam również senatorowi Stanisławowi Gawłowskiemu, który przewodniczy Radzie Społecznej Szpitala. Nowa Pracownia Endoskopowa to bardzo nowoczesny obiekt wyposażony na najwyższym poziomie. Pozwoli reagować na problemy zdrowotne, które można przy pomocy endoskopii przeprowadzić w mało inwazyjny sposób. Pozwoli to na szybszą diagnostykę i skrócenie pobytu pacjenta w Szpitalu oraz na bezpieczniejsze leczenie chorych. Pracownia będzie służyć przede wszystkim pacjentom Szpitala, ale będziemy też starali się prowadzić leczenie ambulatoryjne dla innych pacjentów – dodał.
 
Średnio w roku w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie wykonuje się 2.700 badań endoskopowych. W Pracowni są trzy nowocześnie wyposażone gabinety zabiegowe, sala wybudzeń, zaplecze techniczne oraz zaplecze administracyjno - socjalne. Całość zajmuje ok. 250 m2. W ramach inwestycji wymieniono m. in. posadzki, okładziny ścienne, instalacje elektryczne oraz teletechniczne, stolarkę drzwiową. Zakupiono także nowoczesny sprzęt medyczny.
 
– Jest tu sala zabiegowa dostosowana do wykonywania procedur endoskopowych w znieczuleniu ogólnym oraz dwa gabinety, w których wykonywane są badania przewodu pokarmowego, to gabinet kolonoskopii i gabinet gastroskopii. Zyskaliśmy bardzo nowoczesny sprzęt endoskopowy, który pozwala na wykonywanie procedur medycznych w pełnym komforcie bezpieczeństwa dla pacjenta i personelu. Posiadamy również nowoczesny zestaw do ultrasonografii endoskopowej, który pozwala rozpoznawać zmiany nowotworowe w przewodzie pokarmowym na bardzo wczesnym etapie. Aby stworzyć pacjentowi maksimum komfortu, wydzieliliśmy pomieszczenie, w którym pacjent może przygotować się do kolonoskopii. Gabinet kolonoskopii wyposażyliśmy również w aparaturę umożliwiającą wykonywanie badania w znieczuleniu ogólnym. Wiemy, że jest to badanie, któremu nie każdy jest w stanie się poddać w znieczuleniu miejscowym, dajemy więc szansę naszym pacjentom na wykonanie tego badania – tłumaczyła Mirosława Kierkosz, lekarz gastrolog i koordynator Pracowni Endoskopowej.
 
W otwarciu Pracowni Endoskopowej uczestniczył wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
– Cieszę się ogromnie, że szpital się modernizuje. Cieszę się również, że uczestniczymy w tym finansowo, z korzyścią dla mieszkańców Koszalina, a także całego regionu – mówił Tomasz Sobieraj. – To wielka radość, ale też wielki obowiązek pomocy jednostce, który czynimy, mam nadzieję, że w sposób wystarczający i właściwy. Oprócz tego podpisaliśmy dziś umowę na kolejne pół miliona złotych na dostosowanie pomieszczeń w SOR, w którym ma stanąć tomograf komputerowy – dodał wicemarszałek, który umowę z dyrekcją szpitala parafował przed konferencją.
 
Tomograf pochodzi z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Uruchomienie Pracowni Tomografii Komputerowej w SOR wraz z nowym sprzętem usprawni pracę Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Nie będzie też potrzeby transportu pacjentów pomiędzy budynkami.
 
 
– Od wielu lat dość systematycznie na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie jest coś albo otwierane po modernizacji, albo są to zupełnie nowe obiekty – mówił również na otwarciu Pracowni Endoskopowej przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Stanisław Gawłowski. – Nie byłoby tych wszystkich rzeczy, gdyby nie wielka determinacja Pana Dyrektora Kondaszewskiego. To nie jest łatwe zarządzać tak skomplikowanym organizmem, jakim jest Szpital w Koszalinie, wielooddziałowy, specjalistyczny. Tu trafiają najtrudniejsze przypadki z całego regionu. Na to nakłada się niedofinansowanie służby zdrowia w Polsce - ciągle jest za mało pieniędzy w stosunku do potrzeb. Mimo to przez te wszystkie lata w Szpital Wojewódzki w Koszalinie zainwestowano blisko 400 milionów złotych – zakończył.
 
Wykonawcą modernizacji Pracowni Endoskopowej była firma PROVISION Sp. z o.o. Rumia.Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz środków własnych szpitala.
 
Całkowity koszt projektu to 3 522 421,35 zł, w tym: roboty budowlane i przygotowanie projektu to 1 473 394,07 zł, a wyposażenie i sprzęt medyczny to 2 049 027,28 zł.

Źródła finansowania: fundusze UE z RPO WZ 2014-2020 (za pośrednictwem Marszałka Województwa) – 2 784 303,42 zł; budżet państwa – 348 037,95 zł; wkład szpitala – 390 079,98 zł, w tym: dotacja Urzędu Marszałkowskiego – 58 530,05 zł; dotacja Urzędu Miejskiego w Koszalinie – 23 898,10 zł; środki własne placówki – 307 651,83 złotych.