W piątek, 6 maja 2022 r. marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz radni Artur Wezgraj i Rafał Rosiński rozmawiali z władzami Politechniki Koszalińskiej o planach na najbliższe lata
Jak wzmocnić współpracę miedzy samorządem województwa a zachodniopomorskimi uczelniami? Które obszary wymagają szczególnego wsparcia? Jak wykorzystać do tego środki unijne w nowej perspektywie finansowej? W piątek, 6 maja 2022 r. marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz radni Artur Wezgraj i Rafał Rosiński rozmawiali z władzami Politechniki Koszalińskiej o planach na najbliższe lata. Pojawiły się ciekawe pomysły.
 
W tej perspektywie finansowej uczelnie z powodzeniem sięgały po środki unijne, by rozwijać zachodniopomorską infrastrukturę badawczą. Z eurofunduszy korzystały ośrodki z całego regionu. Politechnika Koszalińska stworzyła m.in. Centrum Szybkiego Prototypowania, do którego zakupiono specjalistyczną aparaturę badawczą.
 
Jak jednak rozwinąć tę współpracę w nowym rozdaniu środków unijnych?
 
O tym rozmawiano podczas dzisiejszego (6 bm.) spotkania. Reprezentanci województwa, razem z władzami uczelni, dyskutowali o możliwości stworzenia nowej inwestycji w Koszalinie.
 
– Jesteśmy liderem ekologii, o czym świadczy fakt, że od lat produkujemy najwięcej zielonej energii w Polsce, mamy najwyższy poziom skanalizowania, czyste powietrze, najwyższe wskaźniki OZE. Chcemy żyć ekologiczne i racjonalnie korzystać z zasobów środowiska naturalnego, dlatego dbałość o nie jest naszą wspólną sprawą  – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
 
Podczas piątkowego spotkania poruszono także temat popularyzacji zagadnień z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej.
 
Więcej szczegółów dotyczących nowych pomysłów będzie podanych przy okazji podpisania listu intencyjnego, na przełomie maja i czerwca.