Terapia i rehabilitacja w Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach
Przy ul. Korczaka w Policach działać będzie Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych. W środę, 27 października 2021 r. odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji, która powstała dzięki znacznemu dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach to specjalne miejsce na mapie naszego województwa, w którym osoby niesamodzielne (w tym z niepełnosprawnością) lub zagrożone wykluczeniem społecznym znajdą pomoc. Wsparcie kierowane jest do mieszkańców czterech powiatów szczecińskiego obszaru metropolitarnego tj. powiatu m. Szczecin, Powiatu Polickiego, Powiatu Gryfińskiego oraz Powiatu Stargardzkiego.
 
W ramach działalności Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych zostanie uruchomiony Dom Wspierany z 12 miejscami opieki oraz Dzienny Dom Pomocy z 30 miejscami opieki.
 
Starostwo Powiatowe w Policach, dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, mogło przeprowadzić gruntowne prace remontowe i modernizacyjne w budynku byłego ośrodka szkolno-wychowawczego zlokalizowanego w części nieruchomości położonej w Policach przy ul. Janusza Korczaka 17. Remont rozpoczął się w trzecim kwartale 2018 r. Zagospodarowano także teren wokół nieruchomości. W ramach projektu zaplanowano też zakup busa w pełni dostosowanego do przewozu osób niesamodzielnym. Ma to umożliwić łatwiejszy dostęp do Dziennego Domu Pobytu.
 
Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki znacznemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (działanie 7.6) wynoszącemu ponad 4,8 mln zł. Wartość całego przedsięwzięcia przekracza 5,2 mln zł. Pozostałe środki to wkład własny wniesiony przez Lidera Projektu, Powiat Policki (kwota 363 tys. zł).
 
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Złoty Wiek”.