Trasa rowerowa Nowielice – Trzebusz - Mrzeżyno otwarta

7,5 km po dawnym nasypie kolejowym liczy nowa trasa rowerowa w gminie Trzebiatów. Do tego ławki, wiaty przystankowe i stojaki na rowery Bike&Ride. Prowadzi z Nowielic przez Trzebusz do Mrzeżyna. 10 października 2018 r. w otwarciu inwestycji uczestniczył wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

- To ważna trasa dla mieszkańców Gminy Trzebiatów, ważna dla wypoczywających tu turystów. Pomorze Zachodnie staje się jeszcze bardziej mobilne. Jeździmy przecież komunikacją autobusową, korzystamy z węzłów przesiadkowych, a coraz częściej przemieszczamy się także rowerami. - powiedział wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

Nowa ścieżka rowerowa to oczywiście gratka dla mieszkańców szukających aktywnej formy wypoczynku, ale także alternatywny sposób transportu w gminie Trzebiatów. W efekcie pozwoli także na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Koszt inwestycji to prawie 3 mln zł. Unijne wsparcie wyniosło ponad 2 mln zł. Inwestycja wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.1 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu”.

Inwestycja jest częścią projektu Biking South Baltic, który zakłada stworzenie m.in. modelowego odcinka trasy rowerowej w Mrzeżynie, gdzie turyści na dwóch kółkach będą mogli odpocząć pod specjalnymi wiatami odpoczynkowymi wyposażonymi w stoły, wifi, ładowarki telefonów komórkowych, rowerowe zestawy naprawcze. – Przy zejściach na plaże już dziś można zostawić rowery w specjalnych boksach dla rowerów. Również w Mrzeżynie powstanie także 100-metrowy odcinek z fosforyzującej nawierzchni – dodawał wicemarszałek Rzepa.