Gmina Kozielice wykorzystuje swój turystyczny potencjał. Samorządowi pomagają unijne fundusze.
Nieczynne torowisko zamieni się w ścieżkę rowerową. Dla jednych będzie to alternatywa w dotarciu do pracy, dla drugich atrakcja turystyczna. Na nową infrastrukturę musimy jednak poczekać, bo budowa ponad 11-kilometrowej trasy prowadzącej z Kozielic do Tetynia ruszyć ma z początkiem 2021 roku. Na razie inwestycja ma zagwarantowany mocny zastrzyk unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. To znacząco pomoże w realizacji przedsięwzięcia.
 
Rowerowa inwestycja to forma rewitalizacji dawnej infrastruktury komunikacyjnej oraz nadanie jej nowych użytecznych funkcji. Najpierw ścieżka dla cyklistów zostanie zaprojektowana, a potem wybudowana. Trasa przebiegnie po śladzie nieczynnego torowiska. Ponad 11-kilometrowy jej odcinek prowadzić będzie z Kozielic do Tetynia. W ciągu drogi znajdą się 3 punkty obsługi rowerzystów z: altaną rekreacyjną, ławkami, miejscem na ognisko, koszami i stojakami na rowery. Dodatkowo nie zabraknie tablic informacyjnych z oznaczeniami miejscowości i odległościami do nich, a także charakterystycznymi miejscami np. z pięknymi widokami.
 
Przedsięwzięcie, które łączy w sobie funkcje rekreacyjne, a także społeczne i edukacyjne kosztować będzie władze gminy Kozielice 5 mln zł. Urząd Marszałkowski przeznaczy z puli eurofunduszy prawie 3,6 mln zł. Unijna dotacja pozwoli pokryć aż 90% zaplanowanych wydatków. Realizacja projektu ma się rozpocząć w połowie 2020 roku. Prace budowlane ruszą zaś w styczniu 2021 roku, by zakończyć się najpóźniej w listopadzie 2022 roku.
 
Zadanie wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.
 
Umowa o dofinansowanie inwestycji została podpisana przez wicemarszałka województwa Jarosława Rzepę w sobotę, 25 maja 2019 roku. Parafowanie porozumienia towarzyszyło uroczystemu otwarciu plaży przy jeziorze Czarne w Czarnowie. Nowa infrastruktura wypoczynkowa powstała przy wsparciu środków PO RYBY 2014-2020 w wysokości prawie 100 tys. zł. Na zrewitalizowanym terenie stworzono m.in. miejsce na ognisko, siłownię zewnętrzną i plac zabaw, a także postawiono ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.