Miasto Szczecin

Gęstnieje sieć tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim. Dzieje się tak za sprawą wsparcia Urzędu Marszałkowskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Kolejne udogodnienia czekają cyklistów w Szczecinie. Chodzi o budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy 26 Kwietnia. Gmina Miasto Szczecin otrzyma na ten cel ponad 8 mln zł unijnego dofinansowania. Umowę podpisali w środę, 15 listopada 2017 roku w Szczecinie, marszałek województwa Olgierd Geblewicz i prezydent Piotr Krzystek.

Projekt szczecińskiego magistratu zakłada budowę drogi dla rowerów oraz chodnika po północnej stronie ciągu ulic Krzywoustego i 26 Kwietnia. Inwestycja obejmuje także przebudowę istniejących zjazdów oraz zmianę organizacji ruchu, a docelowo poprawę bezpieczeństwa. Alternatywna trasa dojazdu do centrum miasta ma być najpóźniej gotowa do września 2018 roku.

- Od wielu lat Pomorze Zachodnie aspiruje, aby być miejscem przyjaznym rowerzystom. Dzięki współpracy z lokalnymi samorządami udogodnienia dla cyklistów stają się faktem. Dotyczy to także Szczecina, który jest coraz bardziej rowerowy, a zarazem bardziej bezpieczny i ekologiczny. Rower tratujemy powoli nie tylko jako środek lokomocji, ale formę aktywnego spędzania wolnego czasu - podkreślił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Chcielibyśmy, aby zamykając unijną perspektywę 2014-2020, czyli w 2022 roku, w Zachodniopomorskiem było 2 tys. km ścieżek dla cyklistów, z czego 1 tys. km na przybyć w ramach realizowanej koncepcji sieci dróg rowerowych w regionie. Infrastruktura powstanie w ramach czterech głównych tras, ale także na obszarach miast i miasteczek. Na ten cel zamierzamy przeznaczyć w sumie ćwierć miliarda złotych. Nowa infrastruktura prowadzić będzie m.in. po dawnych nasypach kolejowych, wałach przeciwpowodziowych czy wzdłuż mniej uczęszczanych dróg samochodowych - dodał Olgierd Geblewicz.

Inwestycję, która wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców Szczecina, jest przyjazna środowisku naturalnemu oraz poprawia spójność infrastruktury rowerowej w mieście oszacowano prawie 9,8 mln zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego pokryje aż 85% kosztów prac. Unijne wsparcie wyniesie ponad 8,3 mln zł. Projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.1 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu”.

- Dbamy o każdą formę poruszania się mieszkańców miasta, dlatego poprawiamy infrastrukturę komunikacyjną. Często nie jest to łatwe, bo inwestycje prowadzimy na tzw. żywym organizmie. Budowa ścieżki to ułatwienia dla rowerzystów, ale i większe bezpieczeństwo, bo przebudowane zostaną ulicy 26 Kwietnia z Derdowskiego, Santocką, Taczaka, Zielonogórską czy Bohaterów Warszawy. Liczymy, że droga gotowa będzie nawet do wakacji 2018 roku. Ogromnym atutem tego przedsięwzięcia jest wsparcie Marszałka Województwa - zaznaczył prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

To nie pierwsze rowerowe przedsięwzięcie Gminy Miasto Szczecin ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego. Wcześniej unijne fundusze - blisko 6,5 mln zł - wspomogły zadanie związane z budową trasy dla cyklistów w ciągu al. Piastów i połączenie jej z infrastrukturą przy ulicy Ku Słońcu, Mieszka I oraz Bohaterów Warszawy. Ponadto od grudnia 2016 roku samorząd miejski w Szczecinie otrzymał ze środków unijnych będących w dyspozycji Marszałka Województwa wsparcie w wysokości blisko 130 mln zł. Fundusze przeznaczono na zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, budowę kolejnych odcinków dróg rowerowych, a także powstanie węzła komunikacyjnego Łękno czy modernizację przystani kajakowych