Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz podczas konferencji

Przedstawicielstwa polskich województw w Brukseli wspólnie z polską delegacją do Komitetu Regionów oraz Związkiem Województw RP zorganizowali konferencję poświęconą samorządności w Europie. Debatę dotyczącą przyszłości wielopoziomowego zarządzania i decentralizacji prowadził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, który pełni również funkcję wiceprzewodniczącego Komisji CIVEX. Konferencja odbyła się 4 czerwca 2015 r. w Brukseli.

Tematem otwierającym dyskusję na temat kondycji samorządów w Unii Europejskiej były dwa ważne wydarzenia: 25 lat temu w Polsce w rezultacie zmian politycznych i przeprowadzonych reform przywrócono samorządy, a 30 lat temu w Strasburgu przyjęto Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego. Dokument ten natomiast promuje polityczną, administracyjną i finansową niezależność samorządów.

Podczas debaty prowadzonej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza przedstawiciele samorządów z czterech krajów Unii Europejskiej omówili modele decentralizacji i stosowania wielopoziomowego zarządzania w ich krajach. Zaprezentowano  także własne postulaty dotyczące wzmocnienia poziomu lokalnego i regionalnego.

W trakcie konferencji uczestnicy zgodzili się, że istnieje potrzeba kontynuowania decentralizacji finansowej oraz wzmocnienia regionów i miast przez zasadę wielopoziomowego sprawowania rządów. To może uczynić z nich prawdziwych partnerów przyczyniających się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii, jak i ożywić zaufanie obywateli do decyzji podejmowanych na poziomie europejskim. Przewodniczący Komitetu Regionów  Markku Markkula podkreślił: W ciągu niespełna trzech dekad, transformacja Polski była niezwykła: rządy stały się prawdziwie demokratyczne, gruntownie zreformowano system gospodarczy I wprowadzono decentralizację administracyjną. To doświadczenie może służyć jako dobry przykład dla innych krajów UE reformujących swoje samorządy. Jerzy Buzek, Poseł Parlamentu Europejskiego podkreślił: Dziś w samorządności powinniśmy upatrywać szans na realną wspólnotę na poziomie europejskim.

W konferencji udział wzięli m.in.  prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego,Markku Markkula, Przewodniczący Komitetu Regionów, Ambasador Marek Prawda, Stały Przedstawiciel RP przy UE, prof. Slavo Radošević, specjalny doradca Coriny Creţu, Komisarz UE ds. polityki regionalnej. Polskie samorządy w debacie reprezentowali: Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Jacek Protas – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego orazStanisław Szwabski – członek Rady Miasta Gdynia.

Konferencja została zorganizowana pod patronatami Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkuli. Wzięli w niej udział także posłowie do Parlamentu Europejskiego: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i Bogdan Zdrojewski, przedstawiciele instytucji UE oraz czołowi przedstawiciele europejskich samorządów w Komitecie Regionów.

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz objął stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Komitetu Regionów w lutym 2015 r. W skład Komisji wchodzi ponad 100 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich.

Konferencja „Europe level up = governance level down. Decentralizacja i wielopoziomowe sprawowanie rządów jako kluczowe czynniki wzmacniające Europę” odbyła się 4 czerwca 2015 r. w Brukseli.