Remont nawierzchni, elementy spowalniające ruch, nowa sygnalizacja pozioma i pionowa. To tylko część planowanej przebudowy ul. Jagiełły i ul. Dąbrowszczaków w Choszcznie. Pierwszym krokiem do tego jest porozumienie o współpracy przy tej inwestycji, które w czwartek 24 sierpnia podpisało Województwo Zachodniopomorskie i Gmina Choszczno.

- Dobre drogi, chodniki i ścieżki rowerowe nie tylko usprawniają transport, ale także zwiększają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Dziś robimy pierwszy milowy krok do tego aby zwiększyć komfort życia lokalnej społeczności oraz osób przejeżdżających przez Choszczno – powiedział wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
- Dzisiejszy dzień uważam za jeden z bardziej znaczących w powojennej historii Choszczna. Cieszę się, że za dwa lata ta część miasta zmieni się nie do poznania - dodał burmistrz Choszczna Robert Adamczyk.

Obie ulice położone są w ciągu dróg wojewódzkich: Ul. W. Jagiełły w ciągu drogi DW 160, ul. Dąbrowszczaków w ciągu DW 175. Realizacja zadania obejmuje także budowę kanalizacji sanitarnej, dlatego inwestycja wymaga współpracy województwa zarządzającego siecią dróg wojewódzkich i gminy, która realizują zadania związane z gospodarką wodno-ściekową.

Podpisy pod porozumieniem, które pozwoli uregulować zasady współpracy i podziału kosztów złożyli wicemarszałek Tomasz Sobieraj i burmistrz Gminy Choszczno Robert Adamczyk. Podmiotem wiodącym zostanie województwo, w imieniu którego działać będzie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. ZZDW w czasie podpisywania porozumienia reprezentował dyrektor Michał Żuber.

Inwestycja otrzyma wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Szacunkowy koszt całego zadania to niemal 28 mln zł. Samorządy podzieliły się odpowiedzialnością za konkretne etapy przedsięwzięcia.

Realizacja inwestycji nie jest możliwa bez uprzedniego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. W jej ramach zostanie też przebudowana infrastruktura sanitarna. Tę część kosztów (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej), które szacuje się na niemal 7 mln zł, pokryje Gmina Choszczno.

Zdecydowaną większość kosztów pokryje województwo. Wydatki Pomorza Zachodniego oszacowane zostały na prawie 21 mln zł i obejmą całą resztę inwestycji: część drogową, elektroenergetyczną telekomunikacyjną, a także w zakresie kanalizacji deszczowej.

Prace toczyć będą się na dwóch głównych odcinkach: ul. Władysława Jagiełły (około 1,2 km) i ul. Dąbrowszczaków (około 1 km), ale sięgną także fragmentów ul. Stargardzkiej i ulicy Wolności. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 2 lat.

Remont zwiększy komfort korzystania z tych odcinków dróg, poprawi się bezpieczeństwo (stworzenie tzw. azyli dla pieszych) i estetyka miasta. Prace obejmą przebudowę zatok autobusowych i postojowych, wzmocnienie jezdni bitumicznych, przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego. Na nowo zaaranżowana zostanie zieleń, pojawi się nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Porozumienie pozwoli przygotować i przeprowadzić procedurę przetargową, która wyłoni wykonawcę robót oraz podmiot pełniący nadzór inwestorski i nadzór autorski.