W Darłowie pojedziemy już wygodnie

Poszerzona, nowoczesna, bezpieczna -  ulica Tynieckiego w Darłowie przeszła szereg prac w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203. W poniedziałek 15 października br. odbyło się spotkanie z okazji zakończenia robót.

Spotkanie zaplanowano na nowym rondzie u zbiegu ulic Tynieckiego i Emilii Plater. Wzięli w nim udział m.in. wicemarszałek Tomasz Sobieraj, dyrektor ZZDW Marek Żuber, burmistrz Darłowa Arkadiusz Wojciech Klimowicz.

- Liczba przebudowanych odcinków w naszej sieci dróg wojewódzkich wciąż się powiększa. Inwestycje te odmieniają oblicze tych dróg, które dostosowane dzięki temu są do najwyższych standardów. Cieszę się, że kończymy odcinki w pasie nadmorskim, tak ważnym jeśli chodzi o ruch turystyczny –komentuje wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość zadania wynosiła ponad 9,6 mln zł w tym wartość dofinansowania ze środków unii europejskiej wyniosła 7,7 mln zł, natomiast Miasto Darłowo udzieliło dotacji w wysokości 509 tys. zł.

Zakres prac obejmował odcinki jezdni ul. Tynieckiego, alei Jana Pawła II i ul. Emilii Plater oraz odcinek ul. Pułaskiego. Roboty polegały na poszerzeniu jezdni, przebudowie skrzyżowań, budowie ścieżki rowerowej, budowie i przebudowie chodników, zjazdów oraz stworzeniu zatok autobusowych. Przebudowana została także kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna.