Rusza realizacja 21 priorytetowych zadań przygotowanych wspólnie przez samorządy Ziemi Wałeckiej. Dzięki ich wdrożeniu oraz wsparciu funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego obszar ten ma stać się metalową dźwignią regionu. Wszystko to w ramach drugiego co do wielkości na Pomorzu Zachodnim Kontraktu Samorządowego. Podpisanie umów z unijnym dofinansowaniem odbyło się w środę, 2 sierpnia 2017 roku w Wałczu. Władze samorządu województwa reprezentowała Anna Mieczkowska.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Obszaru Wałcz Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, utworzenie wałeckiego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”, doskonalenie uczniów oraz wyposażenie placówek edukacyjnych w specjalistycznych sprzęt do zajęć praktycznych w Człopie, Mirosławcu i Tucznie, zakup 5 niskoemisyjnych autobusów i wymiana na ledowe 1100 lamp oświetleniowych na ulicach Wałcza, a także inwestycje w ścieżki rowerowe np. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w Tucznie - to przykłady kluczowych działań Kontraktu Samorządowego „Metalowa Dźwignia Regionu”, który uroczyście podpisano w maju 2016 roku. Dokument parafowało wówczas 6 samorządów Ziemi Wałeckiej: Powiat Wałecki, Gmina Wałcz, Miasto Wałcz, Gmina Mirosławiec, Gmina Tuczna i Gmina Człopa. Ostatecznie do realizacji przedstawiono 21 inwestycji wartych w sumie 42,2 mln zł. Wsparcie z RPO WZ 2014-2020 wyniesie ponad 33,3 mln zł. Podpisanie umów umożliwia obecnie start wdrażania poszczególnych zadań.

- Nasze spotkanie i parafowanie umów to efekt wcześniejszych wspólnych negocjacji samorządowców z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi, które dążą do wzmacniania specjalizacji regionalnych Pomorza Zachodniego, rynku pracy, odpowiednio sprofilowanego szkolnictwa zawodowego, rozbudowy komunikacji, czy edukacji - akcentowała członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska. - Podkreślić ponownie należy, że przedstawiona przez samorządy powiatu wałeckiego koncepcja pokazuje, że można wspólnie programować rozwój i myśleć przy tym wyraźnie progospodarczo - dodała.

Projekty otrzymały wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W środę parafowanych zostało 19 umów. 1 umowa została podpisana kilkanaście dni temu, a 1 porozumienie, ze względu na trwającą procedurę kompletowania dokumentacji, parafowane będzie później.

- Zbudowaliśmy solidne podstawy do wspólnego rozwoju naszego obszaru. Kontrakt Samorządowy to wynik owocnych negocjacji, a wdrożenie wielu ważnych projektów w zakresie szeroko rozumianej edukacji, inwestycji czy rynku pracy pozwoli nam na kolejny krok naprzód - zaznaczył starosta wałecki Bogdan Wankiewicz. - Licząc na dalsze, pozytywne zmiany na Ziemi Wałeckiej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Mirosławiec postawiliśmy na ciekawy, oświatowy eksperyment związany z cyfryzacją - podkreślił z kolei burmistrz Piotr Pawlik.

Idea Kontraktów Samorządowych jest autorskim projektem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Zakłada ona realizację powiązanych ze sobą inwestycji opartych o mocne strony lokalnych samorządów z obszaru minimum 3 gmin. W wyniku konkursu udało się wybrać 6 takich KS-ów, dla których Marszałek Województwa zarezerwował ponad 130 mln zł. Dotąd podpisano już Kontrakty dla: Ziemi Goleniowskiej, Ziemi Pyrzyckiej, Ziemi Szczecineckiej oraz Lider Pojezierza dla Barlinka i Myśliborza. Ostatni parafowany zostanie w czwartek, 3 sierpnia br. w Drawsku Pomorskim. Będzie to: „Strefa Centralna” dla powiatów: łobeskiego, drawskiego i świdwińskiego.

Załączniki