Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy Dyrekcja i pracownicy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
życzy Dyrekcja i pracownicy Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020