Zakończył się ważny etap budowy hospicjum w Tanowie koło Polic. Nowa społeczna infrastruktura możliwa jest dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ. To blisko 4 mln zł, które pokryją aż 70 procent kosztów inwestycji. Zawieszenie symbolicznej wiechy nastąpiło w środę, 24 stycznia 2018 roku w Tanowie. W uroczystościach udział wziął marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Budowa placówki ruszyła w drugiej połowie 2015 roku. Środki na powstanie infrastruktury gwarantuje umowa, którą marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisał w lutym 2017 roku. Przedsięwzięcie, którego koszt całkowity wyniesie ponad 5,7 mln zł, zostanie wsparty unijną dotacją Urzędu Marszałkowskiego w wysokości blisko 4 mln zł.

- Hospicjum to takie miejsce, gdzie ludzie o szczególnych potrzebach spotykają ludzi o głębokiej wrażliwości. Tego typu placówki służą pomocą osobom w najtrudniejszych życiowych sytuacjach. Kształtując Regionalny Program Operacyjny, za namową Pani Prezes, szczególnie spojrzeliśmy na te kwestie. Mam na myśli oczywiście hospicja, ale i zakłady aktywności zawodowej, które służą osobom niepełnosprawnym czy Centra Integracji Społecznej - mówił zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Hospicjum mieścić się będzie w dawnym budynku mieszkalnym i świadczyć ma pomoc w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej. Do dyspozycji podopiecznych oddanie zostanie 19 łóżek, zaplecze medyczne, sanitarne i kuchenne. Placówka stanie się również miejscem spotkań wspólnoty ludzi czynnie działających w ruchu hospicyjnym, bowiem prowadzić będzie działalność informacyjną i szkoleniowądla rodzin chorych.

Efekty inwestycji poznamy na koniec 2018 roku. Nad całością przedsięwzięcia czuwa Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów. To ono docelowo zapewni zasoby techniczne, kadrowe i wiedzę pozwalającą funkcjonować nowej placówce.

- Długo czekaliśmy na moment zawieszenia wiechy. Nie chemy, aby nowa infrastruktura była ośrodkiem zdrowia. Pragniemy stworzyć miejsce przypominające dom rodzinny, by podopieczni mogli przebywać w nim w otoczeniu najbliższych - powiedziała prezes SHKA w Policach Anna Mazur-Woroniecka.

Z możliwości powstającego hospicjum skorzystają nie tylko mieszkańcy Ziemi Polickiej, ale także mieszkańcy Szczecina i okolicznych powiatów.