Wodociągi w Białogardzie inwestują. Zanim powstanie nowa sieć kanalizacyjna - podpisanie umów.
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie sięgają po eurofundusze, by poprawić gospodarkę ściekową w Bobolicach, Tychowie i Karlinie. Spółka otrzyma na ten cel ponad 4,3 mln zł dofinansowania z RPO WZ. Trzy umowy gwarantujące przekazanie wsparcia zostały podpisane w czwartek, 13 lutego 2020 r. w siedzibie RWiK. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
 
Podpisane umowy  to efekt rozstrzygniętego w sierpniu 2019 r.  konkursu w działaniu 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Na dofinansowanie miały szansę przedsięwzięcia zakładające budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.
 
– Jest to piąty rozstrzygnięty konkurs w tym działaniu. Do tej pory wsparcie przyznano 18 podmiotom na realizację 30 projektów, przeznaczając na ten cel ponad 60 mln zł dofinansowania  – wyjaśnia Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.
 
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie  otrzymały dotacje na realizację trzech inwestycji. Największą zaplanowano w miejscowości Smęcino (aglomeracja Tychowo). W ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 6,74 km, powstaną także dwie  przepompownie. W efekcie nastąpi zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków o 120 RLM.
 
Eurofundusze pozwolą także RWiK w Białogardzie na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,86 km w miejscowości Pobłocie Wielkie. Jest to szczególnie ważna inwestycja, ponieważ obecna sieć jest awaryjna.
 
Spółka będzie mogła także wybudować sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radwanki. Jej długość wyniesie 0,16 km.
 
Przewidziano także modernizację przepompowni w Bobolicach.
                                                                    
Na spotkaniu w siedzibie RWiK byli obecni  także przedstawiciele gmin Bobolice, Tychowo i Karlino.