Kontrakty Samorządowe

Samorządowcy z gmin i powiatów z południowo-zachodniej części Pomorza Zachodniego podpisali umowy Kontraktów Samorządowych: „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru „Pyrzyce +” oraz „Lider Pojezierzy”. Dzięki nim JST, które wspólnie opracowały koncepcje będą mogły pozyskać milionowe wsparcie ze  środków Programu Regionalnego na realizację progospodarczych i infrastrukturalnych inwestycji. W czwartek, 2 czerwca 2016 r., umowy ze strony Województwa Zachodniopomorskiego podpisali marszałek Olgierd Geblewicz wraz z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą.

Podpisanie Kontraktu wieńczy pierwszy etap konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, którego celem było wyłonienie projektów zapewniających najbardziej dynamiczny rozwój gospodarczy zachodniopomorskich gmin. Warto dodać, że Kontrakty Samorządowe są autorskim instrumentem, opracowanym w Urzędzie Marszałkowskim.

W konkursie mogły wystartować partnerstwa co najmniej trzech gmin, które musiały wspólnie przygotować koncepcję rozwojową danego obszaru oraz przedstawić odpowiadające jej projekty z zakresu uzbrojenia terenów inwestycyjnych, transportu publicznego, edukacji przedszkolnej, ogólnej i zawodowej. W wyniku konkursu wybrano do realizacji sześć KS.

– Przestawione Kontrakty pokazują, że lokalne samorządy chcą i potrafią realizować zadania oparte na współpracy lokalnych władz, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, a nam zależy na inwestowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego w takie projekty i przedsięwzięcia, które będą budować potencjał gospodarczy województwa zachodniopomorskiego nie tylko w największych miastach regionu, lecz także na pozostałych obszarach Pomorza Zachodniego, w tym w Specjalnej Strefie Włączenia – uważa Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd  Geblewicz. – W okresie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 mamy do dyspozycji 1,6 mld euro. Wdrażając ideę Kontraktów Samorządowych, chcemy zapewnić jak największy efekt synergii – dodaje wicemarszałek Jarosław Rzepa.

W czwartek, 2 czerwca 2016 r. marszałkowie zawarli dwa kolejne Kontrakty Samorządowe. Z włodarzami na podpisaniu umów spotkali się w Pyrzycach i Barlinku.

„Lider Pojezierzy” pozyska 25,4 mln zł 

Kontrakt „Kontrakt Samorządowy – Lider Pojezierzy” tworzą: Gmina Barlinek, Powiat Myśliborski, Powiat Choszczeński, Gmina Choszczno, Gmina Dębno, Gmina Myślibórz, Gmina Pełczyce oraz Gmina Trzcińsko-Zdrój. JST chcą stworzyć wspólny system wsparcia rozwoju gospodarczego, który przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania 27 projektów priorytetowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020 wynosi blisko 25,4 mln zł.

„Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru „Pyrzyce +”

Do realizacji Kontraktu Samorządowego „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru „Pyrzyce +” wartego ponad 11,8 mln zł przystąpiło osiem samorządów. To Powiat Pyrzycki (lider kontraktu) oraz Gmina Banie, Gmina Bielice, Gmina Lipiany, Gmina Kozielice, Gmina Przelewice, gmina Pyrzyce oraz Gmina Warnice. Wartość zaplanowanych przedsięwzięć to ponad 11,7 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie blisko 10,0 mln zł.

Pieniądze te zostaną zainwestowane w realizację jedenastu projektów, obejmujących rozbudowę infrastruktury oświatowej i rozwój edukacji dla dzieci i młodzieży w powiecie pyrzyckim. Samorządowcy chcą z pomocą środków RPO m.in. wesprzeć szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego, udoskonalić kompetencje kluczowe uczniów, wzmocnić edukację przedszkolną oraz przystosować infrastrukturę edukacyjną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Co dalej? 

Podpisanie Umowy Kontraktu Samorządowego wieńczy pierwszy etap konkursu i stanowi rezerwację środków na realizację projektów priorytetowych. Zgodnie z zapisami Umowy Kontraktu Samorządowego włodarze JST mają 6 miesięcy od dnia jej zawarcia na złożenia pełnej dokumentacji aplikacyjnej, która będzie poddawana ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami w ramach drugiego etapu konkursu.          

W ramach ogłoszonego w ubiegłym roku konkursu wyłoniono sześć koncepcji Kontraktów Samorządowych, rezerwując ze środków RPO kwotę ponad 133,5 mln zł na ich realizację.

Podpisy złożone w Barlinku i Pyrzycach 

W Barlinku i Pyrzycach Województwo Zachodniopomorskie reprezentowali marszałek województwaOlgierd Geblewicz wraz z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą.

Umowa Kontraktu Samorządowego "Lider Pojezierzy" została podpisana ze strony wnioskodawców przez: Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego, Starostę Myśliborskiego Danutę Patkowską i Wicestarostę Myśliborskiego Mariusza Norsesowicza, Starostę Choszczeńskiego Adama Andriaszkiewicza oraz Wicestarostę Choszczeńskiego Wiolettę Kaszak, Burmistrza ChoszcznaRoberta Adamczyka, Burmistrza Dębna Piotra Downara, Burmistrza Myśliborza Piotra Sobolewskiego, Burmistrza Pełczyc Mirosława Kluka, Burmistrza Trzcińska Zdroju Zbigniewa Kitlasa.

Kontraktu Samorządowego z obszaru „Pyrzyce +” została podpisana ze strony wnioskodawców przez: Starostę Powiatu Pyrzyckiego Stanisława Stępnia, Wicestarostę Powiatu PyrzyckiegoBartłomieja Królikowskiego, Wójta Gminy Banie Teresę Sadowską, Wójta Gminy BieliceZdzisława Lecha Twardowskiego, Burmistrza Gminy Lipiany Krzysztofa Ireneusza Boguszewskiego, Wójta Gminy Kozielice Piotra Rybkowskiego, Wójta Gminy PrzelewiceMieczysława Mularczyka, Burmistrza Gminy Pyrzyce Marzenę Podzińską, Wójta Gminy Warnice Annę Hackiewicz-Gębską.