Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanych przez potencjalnego wnioskodawcę, w dniu 19 października 2021 r. podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPZP.01.10.00-IZ.00-32-003/21 do dnia 30 listopada 2021 r.

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie skutkować będzie aktualizacją regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 nr RPZP.01.10.00-IZ.00-32-003/21 (przyjętego uchwałą nr 1503/21 z dnia 19 października 2021 r.).

Szczegóły znajdują się pod adresem: 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego | rpo.wzp.pl