Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez potencjalnych wnioskodawców, w dniu 27 października 2021 r. podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/21 do dnia 15 listopada 2021 r.

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie skutkuje aktualizacją regulaminu konkursu nr RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020

Szczegóły znajdują się pod adresem: http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/13-rozwoj-publicznej-infrastruktury-badawczej-1