Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje wyniki naboru nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-003/17 w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji:

Wyniki naboru RPZP.01.05.00-IZ.00-32-003/17