W dniu dzisiejszym publikujemy informację o wynikach oceny po przeprowadzonej procedurze odwoławczej dla projektu nr RPZP.01.07.00-32-0005/17.

Wyniki dostepne na stronie Działania 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM)

Strona konkursu