Na zdjęciu: Rowery na ścieżce rowerowej
Odległość z Barlinka do Pełczyc będzie można pokonać na rowerze. Władze Pełczyc wybudują bowiem odcinek ścieżki do granic gminy, który docelowo połączy się barlinecką częścią trasy. Stworzenie prawie 5 kilometrów nowoczesnej infrastruktury otrzyma ponad 2,5 mln zł wsparcia z PRogramu Regionalnego. Umowa gwarantująca unijne środki podpisana została w piątek, 23 sierpnia 2019 roku w Pełczycach. Podpisy na dokumentach złożyli wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj i burmistrz Mirosław Kluk.

Budowa trasy dla cyklistów łączącej obie gminy to efekt owocnej współpracy lokalnych samorządów.
 
- Dobra współpraca zawsze popłaca. Ta inwestycja jest tego najlepszym przykładem. Powstaje w ramach Kontraktów Samorządowych, które lokalne społeczności wcześniej uzgodniły - podkreślił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Dzięki prawie 5-kilometrowemu odcinkowi, który powstanie z Pełczyc do granic gminy, na rowerze będzie można niebawem dojechać do centrum Barlinka.
 
- Droga stanowić ma przede wszystkim alternatywę dla transportu samochodowego, ułatwiać dojazd np. do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także pozytywnie wpływać na środowisko naturalne znacząco ograniczając emisję zanieczyszczeń - zaznaczył burmistrz Mirosław Kluk.
 
Koszt inwestycji władze Pełczyc oszacowały na 3 mln zł. Urząd Marszałkowski - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 - dołoży do przedsięwzięcia ponad 2,5 mln zł. Gmina zaplanowała prace od sierpnia 2019 roku do września 2020 roku.
 
Projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej „Gospodarka niskoemisyjna działanie 2.4 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych”.