Marszałek województwa Olgierd Geblewicz (z prawej) oraz burmistrz Dariusz Zieliński podpisali umowę przyznającą wsparcie unijne na rewitalizację parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku.
Ważny rok w kierunku dalszej rewitalizacji swoich terenów uczyniła Gmina Barlinek. Lokalny samorząd pozyskał eurofundusze Regionalnego Programu Operacyjnego na kolejny, szósty już projekt uwzględniający renowację przestrzeni publicznych. Tym razem wsparcie z UE pozwoli na renowację parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej. Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisali we wtorek, 14 stycznia 2020 roku, marszałek Olgierd Geblewicz oraz burmistrz Dariusz Zieliński. Nastąpiło to w Myśliborzu podczas Konwentu Powiatu Myśliborskiego.
 
Zmiany obejmą ponad 2,5-hektarowy obszar parku.
 
- To znacząco poprawi jego estetykę, funkcjonalność, a przede wszystkim dostępność - mówił burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.
 
Strefy wejściowe będą miały formę oświetlonych skwerków z utwardzoną nawierzchnią wzbogaconą o elementy małej architektury i monitoring. Dodatkowo place wejściowe wyposażone zostaną w dwa trejaże pełniące rolę kompozycyjną, przystosowaną do obsadzenia pnączami kwitnącej roślinności. Z kolei we wewnętrznej części parku powstaną trzy niewielkie miejsca rekreacyjne wyposażone w ławki, jak i zaplanowano utworzenie dwóch nowych placów zabaw dla dzieci. Zasadniczą część miejsca wypełni zieleń. Przeprowadzone zostaną nasadzenia drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych oraz zabiegi pielęgnacyjne przy starodrzewie.
 
Koszt inwestycji wyniesie ponad 2 mln zł. Prace przewidziano od stycznia do grudnia 2021 roku. Urząd Marszałkowski dołoży do przedsięwzięcia z puli Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 prawie 1,3 mln zł. To kolejny rewitalizacyjny projekt prowadzony przez władze Barlinka z unijnym wsparciem. Wcześniej samorząd województwa przekazał już pomoc na adaptację budynku szkoły dawnego Ekonomika, stworzenie Miejskiego Centrum Integracji Społecznej, poprawę warunków na stadionie miejskim, renowację centrum miejscowości Moczydło czy termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Gorzowskiej oraz 31 Stycznia.
 
- Barlinek wyrasta na lidera działań rewitalizacyjnych na Pomorzu Zachodnim. To już szósty projekt z unijnym wsparciem, który przeprowadzą władze gminy. W perspektywie unijnej 2014-2020 - w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków - wsparliśmy prawie 100 inwestycji tego typu przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł - powiedział zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. 
 
Zadanie związane modernizacją parku przy ul. Gorzowskiej w Barlinku wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 "Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej, i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich oraz wiejskich”.