Wypiękniały kolejne zabytki architektury sakralnej na Pomorzu Zachodnim. Zakończyła się kompleksowa konserwacja kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach oraz renowacja kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipianach. Na ratowanie obu obiektów Urząd Marszałkowski przeznaczył z puli unijnych funduszy ponad 5 mln zł.. Efekty prac poznał wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
 
Zabytkowa świątynia w Gryficach przeszła m.in. konserwację więźby i poszycia dachu, wymianę rynien czy rur, a także remont otworów okiennych np. w murowanej części wieży. Na nowo izolowane zostały ściany fundamentowe wokół obiektu. Ponadto wykonano roboty przy instalacji odgromowej oraz zdemontowano przybudówkę między kościołem, a kotłownią. Renowacja trwała od stycznia do października br. Koszt prac rewitalizacyjnych wyniósł ponad 3 mln zł. Urząd Marszałkowski przeznaczył na nie ze środków RPO WZ 2014-2020 prawie 2,6 mln zł.
 
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach powstawał od przełomu XII i XIV do końca XV wieku, a następnie wielokrotnie był rozbudowywany i modernizowany m.in. w ostatnich kilku dekadach. Ten gotycka obiekt ułożony jest na planie wieloboku o sklepieniu krzyżowo-żebrowym i gwiaździstym, Kryje w sobie np. chrzcielnicę romańska z XIII wieku, gotycki tryptyk z XV wieku, barakowy ołtarz główny czy pochodzące z XVIII wieku: ambonę, stalle, płyty nagrobne i epitafia.
 
Renowacja kościoła w Lipianach objęła elewację zewnętrzną, wieżę oraz więźbę dachową wraz z jej pokryciem. Oprócz prac budowlanych fundusze z dotacji przeznaczone zostały na badania geologiczno-geotechniczne oraz nadzór nad inwestycją. Koszt robót wyniósł prawie 3,2 mln zł. Unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego to ponad 2,6 mln zł.
 
Świątynię w Lipianach zbudowano w XIII wieku na niewielkim wyniesieniu zwanym wzgórzem Chramowym, w sąsiedztwie średniowiecznego rynku. Był to typowy jak na ówczesne czasy kościół salowy bez wieży i chóru. Liczne pożary i zniszczenia, a także kolejne odbudowy niemal całkowicie zatarły jego pierwotną formę. W XIX wieku obiekt całkowicie przebudowano. Dotyczyło to ścian, prezbiterium, a nawet wieży, którą wzniesiono w jednym z dalszych etapów działań. Do najciekawszych elementów wyposażenia zabytku należą: ołtarz główny z malowaną sceną Ostatniej Wieczerzy, ambona, strop plafonowy, empora chórowa z organami firmy Sauer-Walcker czy mechanizm zegarowy i trzy dzwony.
 
- Renowacje zabytków należą do wyjątkowo trudnych. Obejmują roboty pod specjalnym nadzorem. Dodatkowo czasu na działania i wykorzystanie unijnej pomocy wcale nie było tak wiele. Gratuluję efektów prac i terminowego zakończenia inwestycji - mówił zachodniopomorski wicemarszałek Jarosław Rzepa.
 
Oba zabytki to jedne z 27 obiektów, na pomoc którym Marszałek Województwa przyznał dofinansowanie unijne w 2017 roku. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wyniosło ponad 48 mln zł. Z eurofunduszy Urzędu Marszałkowskiego skorzystały lokalne samorządy, parafie i stowarzyszenia.