Informujemy, że zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach I rundy konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-006/19 - Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 1 Małe projekty B+R.

Decyzja o dofinansowaniu projektów zostanie podjęta na posiedzeniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w drugim tygodniu września br.