Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuję, że 4 lutego br. zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach IV rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-009/20 - Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 1 Małe projekty B+R. Decyzja o dofinansowaniu projektów zostanie podjęta na posiedzeniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w lutym br. Szczegóły znajdują się pod adresem: http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/11-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-1-projektu-male-projekty-br