Informujemy, że zakończono ocenę wniosku złożonego w ramach konkursu nr RPZP.01.16.00-IZ.00-32-002/19 - Działanie 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu, Typ projektu 2. Zwiększenie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu.

Decyzja o dofinansowaniu w ramach dostępnej alokacji zostanie podjęta na posiedzeniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w drugim tygodniu września br.