Informujemy, że zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-010/21.

Decyzja o dofinansowaniu projektów zostanie podjęta na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego we wrześniu br.

Listy zawierające informację o wynikach oceny z poszczególnych etapów znajdują się pod adresem: